Annons

Annons

Annons

Annons

Hammerdal

Läsartext
Hälsofrågor på PRO-mötet i Hammerdal

Detta är en läsartext.

Kristina Norrbin berättade om en distriktssköterskemottagning i Hammerdal.

Annons

Ett 30-tal medlemmar fick på PRO:s medlemsmöte den 12 maj information om den distriktssköterskemottagning som är på gång i Hammerdal.

På mötet medverkade Kristina Norrbin ansvarig för regionens hälsocentraler i Strömsunds, Krokoms och Åres kommuner. Dessutom medverkade regionpolitikern Mats Gärd och kommunpolitikern Lennart Oskarsson. Mats Gärd berättade först om sitt engagemang där han i flera år försökt få till en återetablering av hälsocentralen i Hammerdal utan att lyckas. Främst beroende på svårigheten att rekrytera läkare. I januari 2022 togs dock ett beslut i regionen att en distriktssköterskemottagning skall etableras i Hammerdal.

Annons

PRO Hammerdals styrelse på årsmötet.

Annons

Kerstin Norrbin informerade att det i dagarna gjorts en överenskommelse, att regionen skall hyra nedre våningen i före detta hälsocentralen. En distriktsköterska skall rekryteras. Mottagningen skall öppna den 1 september och vara en filial till Strömsunds hälsocentral. Oavsett vilken hälsocentral (även privat) man är listad på skall mottagningen vara tillgänglig för Hammerdals invånare. Regionen fakturerar då den hälsocentral man tillhör. Kerstin Norrbins förhoppning är att som stöd för distriktsköterskan skall digital kontakt med läkare finnas. Hos henne fanns även andra tankar om ett närmare samarbete mellan kommun och region samt att på sikt även en så kallade ”Bedömnings-bil” skall stationeras i Hammerdal.

Lennart Oskarsson berättade att inom kommunen finns förslag om att köpa gamla hälsocentralen och då på övervåningen ha annan kommunal verksamhet. Han nämnde till exempel förskoleverksamhet. I dag är kön till platser inom förskoleverksamheten lång beroende på lokalbrist.

Tidigare under våren har PRO-föreningen hållit ett på grund av pandemin försenat årsmöte. Verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomiska resultat godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. En varning höjdes dock för det underskott som resultaträkningen visar. Kostnaderna för vår fastighet har varit relativt hög men intäkterna små. Detta på grund av att pandemin gjort verksamheten begränsad.

Styrelsen för år 2022 är ordförande Sven Vigren, vice ordförande Ann-Marie Axelsson, kassör Torsten Eriksson, sekreterare Karin Strömstedt och medlemsansvarig Ann-Cathrine Forsmark. Av övriga val kan nämnas: Revisorer: Lars och Toril Ling. Bouleansvariga: Stig Wahlberg och Ulf Larsson. Uthyrare: Karin Strömstedt.

Torsten Eriksson

Annons

Annons

Till toppen av sidan