Annons

Annons

Annons

Annons

Hälso- och sjukvårdsdirektören avgår

Debatt
Nu måste Maria Söderkvists avtal synas en gång till

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Karolin Johansson, Maria Lindholm

Annons

Eftersom nu även jurister ifrågasätter det lagliga i det aktuella avtalet, måste ledande politiker ta sig i kragen och gå till botten med denna hantering. Det duger inte att sitta på läktaren längre, och påstå att man inte har något ansvar.

Ett avtal som både polis- och JO-anmälts förutom att det då heller inte legat inom Anders Byströms bemyndigande, måste nu hanteras av den politiska ledningen.

Dessutom är det en sak, som är synnerligen märklig i sammanhanget, och som inte någonstans berörts i den omfattande media rapporteringen.

Vilket anställningsavtal hade Maria Söderkvist ursprungligen?

Annons

Det är ju standard, när man anställer chefspersoner, att det upprättas ett avtal, som tydliggör, dels lön och andra förmåner, och dels vad som sker om vederbörande frivilligt slutar innan förordnandet gått ut, eller blir uppsagd (får sparken).

Annons

Det senaste som nu kommunicerats ut från regionen, är ju att hon fick sparken. Ja, då fanns det väl inskrivet i avtalet precis vad som skulle hända, förmodligen ett antal månadslöner intill hon skaffat sig annan försörjning.

Det är nämligen här den misstänkta korruptionen kommer in. Maria Söderkvist gör i stället en ”överenskommelse” med den nära arbetskamraten Anders Byström, att det skall kommuniceras ut, att hon avgår frivilligt, något avgångsvederlag är inte aktuellt, och hon slutar för att umgås mera med sin familj. Förutom att kräva dessa offentliga lögner till allmänheten kräver hon full månadslön i ett helt år. Det skrivs uttryckligen att den skall betalas ut oavsett annat arbete, eller om hon startar eget företag. Förmodligen kräver hon också fina vitsord från sin tjänstgöring, så att hon kan få det jobb på Karolinska hon sökt. Allt detta går regionens högste tjänsteman med på, och delar generöst ut skattebetalarnas pengar.

När falsariet uppdagas av uppmärksamma journalister, kommer ytterligare påhittade argument för denna utbetalning, nämligen att Söderkvist har arbetat 60 – 80 timmar/vecka, och överenskommelsen är någon form av ”övertidskompensation”. En chefslön på 120 000 kr/månad innebär att man arbetar de timmar som krävs för att lösa uppgiften. Övertidsersättning förekommer inte hos chefslöner, däremot bonus om man gjort något riktigt bra.

Annons

Annons

För mig som skattebetalare uppfattar jag att Söderkvist bara har haft ett syfte med sin anställning i regionen, nämligen att tjäna så mycket pengar som möjligt. Hon har ju nämligen dessutom lyckats tillskansa sig närmare en halv miljon ytterligare för så kallad beredskapsersättning, vilket naturligtvis också är helt fel, när det gäller en chefsperson med den lönen. Dessutom har hon kostat oss skattebetalare pendlingsersättning och kostnader för dubbelt boende. I gengäld har hon betalat all sin skatt i Stockholm. Omvittnat har hon under dessa 2,5 år skött sitt arbete så dåligt att medicinsk personal har slutat i skrämmande hög utsträckning, vilket i slutändan har resulterat i att hon fått sparken. Varför i hela fridens namn skall skattebetalarna i länet belöna henne rundligt för detta. Min uppmaning till regionpolitikerna är: Meddela Söderkvist att avtalet från i februari är olagligt. Det anställningsavtal hon haft sedan starten är det som gäller.

Sten Bredberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan