Annons

Annons

Annons

Kriget i Ukraina

Debatt
Alliansen: I väntan på besked går Östersunds kommun före

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Drygt två månader har nu passerat sedan Rysslands invasion av Ukraina och vanmakten är stor när vi dag för dag ser miljontals människor fly undan ett krig som chockat en hel omvärld. Alliansen i Östersunds kommun var tidiga med att ta initiativ till åtgärder för att visa det ukrainska folket vår solidaritet både i ord och handling. Vårt budskap har hela tiden varit att vi ska vara en öppen famn för människor på flykt.

Effie Kourlos, C.

Bild: Lars Ljungmark

Kommunen startade tidigt upp en förberedelseklass för ukrainska skolbarn och säkerställde att vi har en öppen förskola och ett fritids där det finns ukrainskspråkig personal. Kommunen satte också upp en e-tjänst där många kommunmedborgare anmält att de kan bidra med förnödenheter, språkkunskaper och tillfälliga boenden. Idag vet vi att knappt 40 flyktingar från Ukraina bor i privata boenden i vår kommun. I en situation som denna är det dock också viktigt att kommunerna och det nationella går hand i hand.

Annons

Annons

Men trots att drygt två månader passerat sedan flyktingar började komma hit från Ukraina, saknas fortfarande en rad besked från Migrationsverket. De människor som öppnat sina hem och låter flyktingar bo hemma hos sig, saknar besked om ersättning för detta. Kommuner som kan och vill erbjuda permanenta boenden till flyktingar som kommit enligt Massflyktsdirektivet, saknar besked om ersättning. Och trots att regeringen säger sig vilja få till en jämn fördelning av flyktingar över landet för att undvika en upprepning av 2015, ser vi hur större anläggningsboenden upphandlas på mindre orter.

Vi i Alliansen anser inte att de flyktingar som idag bor i privata boenden kan vänta längre. Vi tog därför initiativ till förslaget att de flyktingar som bor i vår kommun ska erbjudas permanenta boenden. Ett förslag kommunstyrelsen antagit. Det är varken humant eller förenligt med barnkonventionen att låta de vuxna och barn som rotat sig i vår kommun tvingas söka sig till anläggningsboenden i andra län eller kommuner om de inte kan bo kvar i de privata boendena. Vi kan inte acceptera att människor som nyss flytt ett krig och här funnit en vardag och trygghet, ska tvingas iväg igen.

I en tid då integration står högt på dagordningen och de flesta verkar vara överens om lärdomarna från 2015, är det under all kritik att beskeden dröjer och att ord och handling inte går ihop. Att Massflyktsdirektivet inte berättigar till SFI och att anläggningsboenden på små orter fortfarande upphandlas trots att flera andra kommuner har kapacitet och goda förutsättningar att ta emot människor på flykt.

Annons

Det är Alliansens förhoppning att fler kommuner följer Östersunds kommuns exempel och går före där det nationella dröjer. För individernas skull, för att vi ska uppfylla barnkonventionen och för att samhället har allt att vinna på en god integration. Kapaciteten och viljan finns hos kommunerna, nu måste beskeden från Migrationsverket och regeringen hålla jämn takt. För anständighetens skull.

Effie Kourlos (C) Pär Jönsson (M) Stephen Jerand (KD) Pär Löfstrand (L)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan