Annons

Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
V: Avliva inte kulturskolan i Krokoms kommun!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Vänsterpartiet i Krokom vill ha en tillgänglig och avgiftsfri kulturskola i vår kommun. Men 7 av 16 rektorer i Krokoms kommun nekar nu kulturskolan att undervisa elever under ordinarie lektionstid i höst. Det gör att antalet platser i kulturskolan blir kraftigt begränsat på dessa skolor, då all undervisning kommer att bli efter skoltid.

Det handlar om Aspås skola, Dvärsätts skola, Nyhedens skola, Hissmoskolan, Kvarnbackskolan samt Ås skola och Sånghusvallens skola. Visst, rektorerna har skollagen på sin sida. De har rätt att ta detta beslut. Men Krokom är en landsbygdskommun, där ett mycket stort antal elever är beroende av skolskjuts. Många barn och unga kan inte ta del av aktiviteter efter skoltid. Ekonomiska förutsättningar, kommunens infrastruktur och annat gör att transporter till tätorten inte är möjlig efter skoldagens slut.

Annons

Annons

Vänsterpartiet vädjar nu till rektorerna på de sju skolor samt till övriga partier i Krokoms kommun att lösa detta problem tillsammans, så kulturskola blir tillgänglig för alla barn. Vi ber att föräldrar vars barn går i kulturskolan, hör av sig till rektorerna på era skolor, till kulturskolan, och till politikerna för att skapa en förändring. Det finns fortfarande möjlighet att påverka detta!

I Barnkonventionen framgår att barn ska ha möjlighet att själva utöva och ta del av kultur. Detta är även en grundbult i Vänsterpartiets kulturpolitik. Vi ser att det är en viktig del i en människas utveckling att få använda alla sinnen och förmågor. Det stöds av akademisk forskning. Barn som får vara kreativa och hitta flera sätt att uttrycka sina tankar och känslor, är bättre rustade för livet.

Därför behöver vi tänka nytt och hämta inspiration från exempelvis Ragunda kommun, där kulturskolan är avgiftsfri . Det ökar tillgängligheten. Där har kulturskolan lyckats med att både integrera, engagera och få många elever att delta. Bra gjort, Ragunda!

I kommuner med långa avstånd är det avgörande att kulturskolans undervisning kan bedrivas i anslutning till skoldagen. Håltimmar, elevens val-tid eller i anknytning till skoldagens början och slut är att föredra, så, skolan och kulturskolan behöver samarbeta om schemaläggningen. Ett nära samarbete mellan kulturskolan och skolan behövs. Men även fortsättningsvis bör elever ha möjlighet att delta i kulturskolans undervisning på skoltid när det inte går att lösa på annat sätt. Alla trivs bättre i en kommun som satsar på kulturen, det ökar kommunens attraktionskraft.

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp Krokom Marie Svensson, Nehro Mostafaee, Mona Puttick, Ulla-Greta Rexner, Krister Lundström & Lennart Wadensjö

Annons

Annons

Till toppen av sidan