Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Regionens ansvar för länsutveckling

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Östersunds sjukhus.

Bild: Anders Olsson

Annons

Region Jämtland-Härjedalen har snart verkat under två mandatperioder, med olika politiska majoriteter. Regionen övertog landstingets uppgifter med sjukvården som helt dominerande ansvarsområde. Vidare blev regionen ansvarig för länsutvecklingen, som tidigare hanterades av länsstyrelsen.

Det fanns stora förväntningar från medborgarna att regionen nu skulle bli en kraftfull organisation för en positiv samhällsutveckling. Tyvärr har regionen inte varit särskilt framgångsrik inom sitt ansvarsområde.

Annons

Annons

Sjukvårdens personalproblem har dominerat debatten och ökat oron i samhället. Regionen har inte heller nått några mer påtagliga framsteg varken beträffande upprustning av vägarna eller våra järnvägsförbindelser.

Ett tveksamt agerande från länets beslutsfattare innebar också att Inlandsinnovation inte fick den roll som förväntades.

På grund av dessa erfarenheter bör de politiska partierna i god tid före höstens val lägga fast regionens mål och organisation. Utifrån erfarenheterna hittills är det också högst angeläget att man i nomineringsarbetet prioriterar personer som kan tillföra ökad kompetens inom ledning, planering, ekonomi och personalfrågor.

I detta sammanhang är det nödvändigt att regionen skapar nära relationer till berörda myndigheter och departement, för att påskynda utbyggnaden och utnyttja det läge som finns för att stimulera inflyttning till vår region.

Nils Eriksson

Annons

Annons

Till toppen av sidan