Annons

Annons

Annons

Annons

Lit-Häggenås

Läsartext
Informerade om demens

Detta är en läsartext.

Sjuksköterskan Meta Aringstam och arbetsterapeut Åsa Hannerz informerade om demens. Foto: Roland Norrman

Annons

PRO Lit-Häggenås och SPF seniorerna Litsbygden har haft ett gemensamt möte på kyrksalen i Lit.

Mötet handlade om demens. Marianne Hellström, PRO, och Erna Aschenbrenner, SPF, hälsade sjuksköterskan Meta Aringstam och arbetsterapeut Åsa Hannerz, från demensteamet i Östersund välkomna. De var inbjudna för att ge information om denna sjukdom.

Annons

Demens är något som drabbar både den sjuka och anhöriga. Att bemöta dementa på rätt sätt är viktigt och det finns en hel del hjälp att få för närstående. Meta och Åsa gav bra och intressant information i ord och bild och vi som var närvarande på mötet vet nu mera om demens och vad som går att göra för den drabbade.

Roland Norrman

Annons

Annons

Till toppen av sidan