Annons

Annons

Annons

Annons

krönikaHälso- och sjukvårdsdirektören avgår

Karolin Johansson
Vad mer har regionen undanhållit?

Vad mer har regionen dolt för allmänheten? Frågan ekar i mitt huvud efter gårdagens stora nyhet att tf regiondirektör Anders Byström ännu en gång inte hållit sig till sanningen. Det muntliga avtal han påstod sig ha ingått med Maria Söderkvist, och som gav henne ett års lön på totalt 1,4 miljoner kronor efter att hon lämnat regionen, dök plötsligt upp nedpräntat på papper signerat av båda parter 15 februari 2022.

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Bild: Jens Stenman, Petter Hansson Frank

Annons

Sedan LT för några veckor sedan fick veta att den dåvarande hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist fortfarande var anställd i regionen, trots att hon enligt uppgift sagt upp sig på egen begäran och lämnade sin tjänst den sista februari, har vi begärt att få ta del av avtal gällande avgången. Men något sådant har inte funnits, enligt vad regionen uppgett för LT:s reporter Malin Moberg.

Den 19 april skriver Malin Moberg ett första mejl till Anders Byström och begär att få ta del av avtalet. Dagen efter skriver hon till regionens HR-direktör Krister Eriksson med samma begäran. Hade ett avtal som rörde Maria Söderkvists avgång upprättats hade det varit en allmän handling, då regionen som myndighet lyder under offentlighetsprincipen. Då ska regionen lämna ut begärd handling skyndsamt, samma dag eller inom några dagar.

Annons

Annons

Anders Byström, tillförordnad regiondirektör Region Jämtland Härjedalen.

Bild: Jens Stenman

Men i förra veckan erkände Anders Byström i en exklusiv intervju med LT att det endast fanns ett muntligt avtal och att den miljonlön Maria Söderkvist skulle få i själva verket var ett avgångsvederlag. Anders Byström var ångerfull och sa till LT:s Malin Moberg att ett avtal nu skulle upprättas.

– Jag har sagt att vi måste ha ett skriftligt avtal. Krister Eriksson, HR-direktören, har fått i uppdrag att göra ett avslut vi kan visa upp, eftersom det inte finns. Vilket är att beklaga, sa Anders Byström i intervjun den 26 april.

På LT börjar vi ana ugglor i mossen: Först säger Maria Söderkvist upp sig, sen visar det sig att hon fortfarande är anställd och får lön, sen visar det sig att lönen regionen betalar ut i själva verket är ett avgångsvederlag och att regiondirektören undanhållit det.

En metod vi journalister ofta använder är att begära ut mejlloggar och mejlkorrespondens från personer som jobbar i offentlig verksamhet, eftersom det också är offentliga handlingar. Så gjorde vi i detta fall och i mejlen mellan Anders Byström och Maria Söderkvist hittar LT:s Malin Moberg en korrespondens gällande ett avtal, som hon givetvis begär ut. Det gör Malin Moberg den 29 april.

Annons

Måndag den 2 maj får hon svar från regionen att de ska behandla hennes begäran.

Annons

Maria Söderkvist lämnade sin tjänst tidigare i år. "Förtroendet för henne var förbrukat, och det var en svår situation för alla inblandade" säger Anders Byström i det pressmeddelande som regionen skickade ut på onsdagen.

Bild: Maria Lindholm

Onsdag 3 maj, klockan 17.51, mejlar regionen att begärda handlingar finns att hämta i regionens reception klockan 15.00 dagen därpå.

Klockan 14.09 onsdag 4 maj mejlar regionen igen och skriver: ”...i brevet med utlämnande av allmän handling så finns också en överenskommelse mellan A.B (Anders Byström) och M.S (Maria Söderkvist) med. Detta utifrån din tidigare begäran om att ta del av samtliga handlingar som rör M.S avslut.”

Samtidigt som Malin Moberg hämtar begärda handlingar, klockan 15.00 onsdag den 4 maj, släpper även regionen ett pressmeddelande där Anders Byström i en lång intervju medger att det hela tiden funnits ett skriftligt avtal och att han lämnat osanna uppgifter till LT och övrig media.

Samtidigt som LT får avtalet vi frågat efter i över två veckor, det som regiondirektören påstått aldrig funnits, går region Jämtland Härjedalen själva ut med informationen på sin egen hemsida. En konspiratoriskt lagd person skulle kanske tänka att det hela var noga planerat och koordinerat, för att hinna före LT.

Avtalet som Anders Byström påstod aldrig upprättats, men som egentligen funnits hela tiden.

Bild: Karolin Johansson

Annons

Hur det än gick till är en sak säker: region Jämtland Härjedalen omfattas av offentlighetsprincipen och har en skyldighet att snabbt lämna ut allmänna handlingar. Att dröja två veckor med att lämna ut en handling som upprättats och signerats i februari 2022, och vars existens dessutom förnekats, är knappast att agera snabbt.

Annons

På regeringens hemsida skriver man att ”offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet”.

Att vi, du som privatperson och jag som journalist, har rätt att få reda på vad våra myndigheter gör eller inte gör är en fundamental del av den demokrati vi lever i. Men regionens agerande på senare tid får mig att undra vad mer de döljer.

Karolin Johansson, chefredaktör och ansvarig utgivare

Läs också: Det blågröna styret är högst ansvariga för chefshaveriet i Region JH

Annons

Annons

Till toppen av sidan