Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Internationella Barnmorskedagen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Den 5 maj, firas den internationella barnmorskedagen världen över. I år firas barnmorskedagen med temat “100 years of progress” och leds av det internationella barnmorskeförbundet International Confederation of Midwives som fyller 100 år i år. Internationella barnmorskedagen är en dag som uppmärksammar barnmorskors betydelse för kvinnors, barns och familjers hälsa. Men det är också en dag då världens barnmorskor påminner om att fortsätta arbetet för att förbättra överlevnaden i samband med barnafödande och rätten att undvika en oönskad graviditet. Bristen på utbildade barnmorskor bidrar till en kostnad på över 800 kvinnoliv per dag på grund av komplikationer under graviditet, osäkra aborter och ökad risk under förlossning och eftervård. Utbildade barnmorskor beräknas kunna förhindra mer än 80 procent av världens mödra- och barnadödlighet men tyvärr har pandemin tillsammans med krig och konflikter försämrat situationen för världens kvinnor och barn. Även i svensk mödra- och förlossningsvård och annan kvinnovård krävs att vården organiseras så att möjligheten finns att ge en bra jämlik vård och ett individualiserat bemötande. Samtliga 21 regioner saknar barnmorskor och ersätter därför barnmorskor i för stor utsträckning med grundutbildade sjuksköterskor, t. ex i den ömtåliga vården efter förlossning. Det ger sänkt vårdkvalitet och är inte acceptabelt i ett rikt land som Sverige. Lösningen ligger i att barnmorskor får arbeta under rimliga villkor, få fyra veckors sammanhängande

Svenska Barnmorskeförbundets Lokalförening Jämtland/Härjedalen

Annons

Annons

Till toppen av sidan