Annons

Annons

Annons

Annons

Berg

Debatt
Vart är vi på väg?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Markus Boberg

Annons

Är det rimligt att kommuner i södra Sverige med stort behov av energi till sina planerade stora energislukande industrier säger nej till havsbaserad vindkraft belägna så långt ut till havs att de inte syns med blotta ögat? Detta medan små kommuner i Norrlands inland som redan gjort stora miljöuppoffringar i form av vind- och vattenkraftsanläggningar skall behöva offra ytterligare natur och livskvalitet under oöverskådlig framtid

Annons

Annons

Jag kan inte se hur detta ska kunna kompenseras genom ekonomiska ersättningar till kommunerna.

Jag ser med förfäran på den etablering som vindkraftsbolaget GGE tänker söka tillstånd till i Gillhovsområdet och den stora skada för människor och natur detta skulle innebära.

Jag hoppas att Bergs kommun säger NEJ till detta och vill bevara dessa miljöer där det fortfarande går att uppleva en rik omväxlande natur med småsjöar, bergknallar och ett rikt djurliv och där det fortfarande faktiskt går att uppleva genuin tystnad. Vi vill väl alla att kommande generationer vill söka sig hit och vistas här!

Vindkraftsbolagen och markägarna, i de flesta fall stora skogsbolag, utan lokal anknytning till området, har självfallet inget annat intresse av sin verksamhet än största möjliga vinst utan hänsyn till de som berörs och får betala priset.

Vem skall då värna naturvärden och den lokala befolkningens intressen? Självfallet kommunledning och kommunstyrelse. Jag hoppas och tror att de besöker området och sätter sig in i den påverkan som en etablering skulle innebära och säger NEJ till denna.

Vad gäller ersättningar så skulle det räcka långt om kommunen finge skäliga ersättningar för de etableringar som redan skett.

Mycket positivt är att man vill lätta på strandskydd och möjligheter att bygga strandnära i glesbygd, men då gäller det att det fortfarande är en attraktiv miljö som inte störs av ljud och blinkningar av upp till 300 m höga vindkraftsverk.

Tryggve Johansson Svartnäset

Annons

Annons

Till toppen av sidan