Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Läsartext
Östersunds turismforskning firar 25 års-jubileum

Detta är en läsartext.

För 25 år sedan, närmare bestämt på Vegadagen den 24 april 1997, invigdes forskningsinstitutet European Tourism Research Institute, ETOUR, vid en högtidlig ceremoni i egna lokaler på Kyrkgatan i Östersund.

Bengt Sahlberg skriver om ETOUR:s utveckling.

Annons

Annons

Idén till ett turismforskningsinstitut i Östersund växte fram under 1990-talets första år.

Högskolan i Östersund inrättade tillsammans med universitetet i Umeå en adjungerad professur i ämnet turism med placering i Östersund. Professuren blev den första i Sverige och Skandinavien i den akademiska disciplin som senare fick namnet Turismvetenskap.

Regionala och kommunala organ i Jämtlands län beslöt 1993 att inrätta Jämtlands Läns Forskningsråd där stöd till turismforskning vid den nu etablerade Mitthögskolan blev en av forskningsrådets huvudstrategier.

När Sverige 1995 blev medlem i EU utarbetades långsiktiga mål för den regionala utvecklingen i landet. Mitthögskolan (nu Mittuniversitetet) fick möjligheter att utforma en ansökan till EU för den fortsatta turismforskningen. Resultatet blev ETOUR, en unik satsning med ett startkapital utan motstycke inom Sveriges samhällsvetenskapliga forskning – 160 miljoner kronor.

I år firar ETOUR 25-årsjubileum och verksamheten har utvecklats till ett av Europas ledande turismforskningsinstitut.

Det är nu alltså dags att gratulera Mittuniversitetet och ETOUR till de mycket lyckosamma första 25 åren samt tillönska forskningsinstitutet ett nytt framgångsrikt kvartssekel!

Bengt Sahlberg

Professor emeritus

Annons

Annons

Till toppen av sidan