Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
En smart klimatskatt på kött halverar utsläppen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En klimatskatt på livsmedel, där intäkterna används till satsningar på att binda kol i marken, kan mer än halvera de svenska växthusgasutsläppen från matkonsumtion. Det visar en internationellt uppmärksammad studie, ”Refunding of a climate tax on food consumption in Sweden”, gjord av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Köttindustrin står enligt FN för 14,5 procent av världens växthusgasutsläpp. Det är nödvändigt att minska köttkonsumtionen om vi ska kunna undvika en katastrofal global upphettning. Studien visar att en klimatskatt på livsmedel, på samma nivå som nuvarande koldioxidskatt på fossila bränslen, kan minska de totala utsläppen från matkonsumtionen i Sverige med över fyra procent. Men den allra största nyttan nås om intäkterna från skatten används till att ge jordbrukare en stor del av intäkterna, för att genomföra klimatåtgärder inom jordbruket.

Annons

Annons

Foto: Larry Crowe

Det finns en enorm potential för att binda kol (växthusgaser) i jordbruksmark. De tre åtgärderna som nämns i studien är att (1) återställa tidigare utdikade vårmarker, (2) anlägga nya våtmarker och (3) skydda naturbetesmarker. Genom att genomföra sådana åtgärder i stor skala så kan utsläppen från svensk matkonsumtion minska med över hälften. Potentialen för att minska utsläppen genom att återställa och anlägga våtmarker beräknas motsvara utsläppen från all biltrafik i Sverige.

Klimatalliansen ställer upp i årets riksdagsval och vi kräver en ny strategi för matproduktion, med skarpa mål för klimatpåverkan i linje med Parisavtalet. Det innebär stora satsningar på växtbaserad mat och mål för hållbar konsumtion och produktion av livsmedel.

En klimatskatt på kött och mjölkprodukter skulle vara ett rättvist och kraftfullt redskap för att minska utsläppen från matkonsumtion. Skatten i vårt förslag beräknas per kilo utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att billigare importerat kött ökar procentuellt betydligt mer i pris än dyrare svenskt kött. Vi vill även att konsumenterna får del av intäkterna från skatten, genom att hälften av dessa används för att sänka momsen på grönsaker, frukt, baljväxter och sädesslag.

Annons

Sverige har alla möjligheter att göra en sådan här klimatsatsning för matsektorn, som dessutom har fördelen att den ligger helt i linje med livsmedelsverkets riktlinjer för en bättre folkhälsa. Andra länder följer vad Sverige gör på klimatområdet och tar ofta efter. Det är dags för Sverige att ta på sig ledartröjan i frågan om en klimatsmart matpolitik.

Petra Schagerholm, miljökonsult, riksdagskandidat Klimatalliansen

Linda Lindström, konsultchef IT, riksdagskandidat Klimatalliansen

Jonathan Gall, civilingenjör, riksdagskandidat Klimatalliansen

Jonas Norberg, riksdagskandidat Klimatalliansen

Stefan B Nilsson, chefredaktör Mat & Klimat, aktiv i Klimatalliansen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan