Annons

Annons

Annons

Annons

Strömsund

Läsartext
118:e årsmötet för EFS i Strömsund

Detta är en läsartext.

118:e årsmötet hölls i EFS bönhus i Strömsund. Foto: Inga-Brith Nilsson

Annons

Den 26 mars kunde EFS Missionsförening Strömsund hålla det 118:e årsmötet. Ordförande Gunbritt Örjebo hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Markus Nordenmark inledde med en kort andakt och Karin Försth sjöng en sång och spelade gitarr. Därefter inbjöd Markus de närvarande till att äta pepparsås med tillbehör, som han hade tillagat.

Annons

Efter den goda middagen företogs de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, som leddes av Inger Tåqvist som ordförande.

Annons

Även verksamhetsåret 2021 har Coronapandemin medfört ett annorlunda år gällande gudstjänster och övriga sammankomster. Ändå kan konstateras att de träffar som gick att ordna var välbesökta, genomsnitt på Mitt på dagen-träffarna kom 22 personer och gudstjänsterna besöktes av 18 personer i genomsnitt.

Många gåvor har inkommit under året, så att föreningen har kunnat uppfylla målet med missionsarbetet.

Årsmötet valde ny styrelse för 2022: Markus Nordenmark, ordförande, Ingemar Svensson, Kerstin Bäcksund och Britt-Inger Roos Näslund. Men två vakanser återstår.

Till revisor valdes Inger Tåqvist med Ulla Holgersson som ersättare.

Nya stadgar för föreningen fastställdes.

En punkt på dagordningen diskuterades en lång stund, nämligen föreningens framtid, nedläggning eller offensiv.

Vid uppehållet för fikat skedde offergång. Den inbringade hela 5000 kronor, som går till EFS arbete med samarbetspartners i Somalia och Etiopien på Afrikas Horn.

Mötet avslutades med att Kerstin Bäcksund riktade ett stort tack till den avgående ordföranden Gunbritt Örjebo för allt arbete hon utfört i föreningen och även ett stort tack till avgående ledamoten Gun Eriksson.

Inga-Brith Nilsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan