Annons

Annons

Annons

Annons

Hallen

Läsartext
Uppskattad underhållning på årsmöte i Hallen

Detta är en läsartext.

Jan Hemmingsson spelar på egentillverkad "spelpipa". Foto: Margareta Byström

Annons

Den 24 mars höll PRO Hallen årsmöte på Bjurgården. Ett 30-tal medlemmar hörsammade inbjudan att delta. Efter att ordförande Willy Granlöv hälsat alla välkomna inbjöds till lunch, kaffe och kaka. Spelman Jan Hemmingsson underhöll oss med olika polskor på flöjt. Vi fick lyssna på både hans egna och andras visor.

Efter Jan Hemmingssons uppskattade underhållning, hölls en parentation över under året avlidna medlemmar. Ordförande tände ett ljus, höll en tyst minut och läste därefter en fin dikt av Kicki Elf.

Annons

Annons

Sedan vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Roland Johansson valdes att leda årsmötet och till sekreterare valdes Dan Sunding. Föreningen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten och tre medlemsmöten. Boule har spelats utomhus under sommaren och bingo, som är väldigt uppskattat, kom igång i september när Coronarestriktionerna släpptes.

Den ekonomiska berättelsen föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Valen till alla förtroendeuppdrag förrättades. Valet till ordförande för ett år blev vakant. Styrelse och valberedning arbetar vidare med det vakanta uppdraget. Övriga ledamöter som var på tur att avgå har tackat ja till omval. För att hålla samma antal medlemmar i styrelsen invaldes Ruth Andersson som ny ledamot.

Medlemmarna fick avslutningsvis skriva ner sina e-postadresser samt önskemål om aktiviteter. Närmast har vi Vårrus med kolbullar och Föllingerevyn att se fram emot.

Avtackning av Willy Granlöv för ett väl genomfört ordförandeskap. Foto: Margareta Byström

Avgående ordförande Willy Granlöv avtackades av styrelsen genom kassör Siv Risberg Borgh. Även årsmötesordförande Roland Johansson tackades med en blomma.

Så var det bara lotteridragning kvar. Några gick hem med många vinster och andra blev lottlösa, men var lika glada ändå, efter en trevlig eftermiddag.

Margareta Byström

Annons

Annons

Till toppen av sidan