Annons

Annons

Annons

Annons

Körfältet

Läsartext
Försenat årsmöte hos PRO på Körfältet

Detta är en läsartext.

Här är nya styrelsen hos PRO Körfältet

Annons

Ett fyrtiotal medlemmar hade hittat till Mötesplats Reveljen Den 26 mars när PRO Körfältet hade sitt försenade årsmöte.

Efter att ha hälsat alla välkomna påbjöd ordförande en tyst minut till minne av hädangångna vänner, och dagens Trubadur Tord Wagenius sjöng en vacker visa

Annons

Dagordningen fastställdes och två justerare utsågs.

Annons

Dagens ordförande var vice ordförande i distriktet Gertrud Nygren med Britta Dahlberg som sekreterare.

Verksamhetsberättelsen föredrogs punkt för punkt, resultat och balansräkning godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Till ny ordförande på två år valdes Kåre Karlsson, ny sekreterare på två år Riita Odelberg, ny styrelseledamot på två år Nils Ivar Odelberg, ersättare på ett år Roger Isaksson. Övriga ledamöter är: Margaretha Andersson, Astrid Eriksson, Gun Rösth, Marie-Anne Olsson och Torbjörn Olsson.

Gertrud Nygren tog ordet och underströk att det är viktigt att höja pensionerna och att det pågår en namninsamling i PRO:s regi. Leva Livet inbjuder pensionärer på trav den 18 maj.

Dagens mötesordförande, tre styrelseledamöter, en friskvårdsansvarig och en lotteriansvarig avtackades av Astrid med vackra blommor.

Föreningen bjöd på läcker smörgåstårta med kaffe och kaka.

Efter lotteridragningen med fina priser tackade den nya ordförande för visat förtroende och avslutade mötet.

Ulla Deutschmann

Annons

Annons

Till toppen av sidan