Annons

Annons

Annons

Annons

Stugun

Läsartext
Stugubygdens Framtid årsmöte fredagen den 18 mars på Nornan

Detta är en läsartext.

Annons

Alltid lika spännande med föreningens årsmöten när man får se hur otroligt mycket arbete och engagemang de ideellt lägger ner under ett år.

Till ordförande för mötet valdes Lennart Skoog som med den äran svingade klubban genom hela årsmötesagendan, och till sekreterare valdes Bengt Olsson som alltid sköter föreningens dokumentation på ett förtjänstfullt sätt.

Annons

Bengt redogjorde även för föreningens verksamhetsberättelse som visar på en fantastisk verksamhet och på ett enormt arbete som bedrivits under året trots pandemin som råder.

Annons

Man har skött och vårdat hela turistinformationsanläggningen, sett till att sommarjobbande ungdomar jobbat med underhåll och guidat turisterna, kontinuerligt drivit utvecklingsfrågor med kommunen, deltagit i forum för att få tidigare beslut utförda när det gäller vårdplatser på Bergegården och toaletter till turistinfon, Stugubornas vilja att Nornan ska vara kvar i kommunal regi, jobbat med olika projekt och ansökningar som till exempel återskapa ”Henningpalatset” på torget, markarbeten och trevliga utsmyckningar har gjorts som alltid.

Val till styrelse förrättades och Ingela Adebåge Frimert fick fortsatt förtroende och valdes till ordförande i 2 år. Hon tackades för sina utomordentligt fina arbetsinsatser för föreningen tillsammans med övriga styrelseledamöter.

Till viceordförande och tillika sekreterare valdes Bengt Olsson 1 år.

Övriga ledamöter och ersättare till styrelsen valdes:

Lennart Skoog 2 år

Jonas Wiklund 2 år

Peter Wallenqvist 1år

Carola Engström 1 år

Ersättare:

Jessica Backström 1 år

Yvonne Adebåge 1 år

Malin Hansson 1 år

Kassör: Annika Lindström

Revisorer:

Gunnar Schönning 1 år

Annons

Annons

Ersättare:

Mirelle Nordbakke 1 år

En gedigen och målmedveten verksamhetsplan fastslogs och uppdraget ligger på styrelsen att gemensamt verka för att verksamhetsplanen följs.

Ordförande tackade för visat intresse och lovordade föreningens arbete för utvecklingen med Stugubygdens trivsel och välkomnande.

Elisabet Yngström

Annons

Annons

Till toppen av sidan