Annons

Annons

Annons

Annons

Stugun

Läsartext
PRO Stugun antog ny verksamhetsplan

Detta är en läsartext.

Stuguns PRO-förening hade den 17 mars sitt årsmöte som inleddes med att ordförande Göran Holm tände ett ljus, Sonia Forsberg läste en dikt och därefter hölls en tyst minut för medlemmar som gått bort under året.

Kvartetten Lars-Håkans underhöll med sin fantastiskt medryckande musik, allt från schottis, vals, polska, tango till foxtrott.

Annons

Till mötesordförande valdes Kjell Rubensson och till sekreterare valdes Siw Lundkvist, som båda skötte årsmötesagendan med den äran.

Annons

De sedvanliga årsmöteshandlingarna (verksamhets- och ekonomiberättelserna) föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

Ekonomi, resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2021 lästes upp av kassören Maude Lindström och godkändes. Kassören redogjorde också för vilka fina intäkter lotteriet, loppisen och kolbulleförsäljningen givit.

Styrelse och kassaförvaltare beviljades därefter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

En ny mycket gedigen och ambitiös verksamhetsplan med många aktiviteter och studiecirklar presenterades och fastslogs.

Elisabet Yngström, som lett studiecirkeln ”Läs och Res” tillsammans med Christin Nilsson, Bengt-Åke Lundkvist, Elisabet Svensson, Stefan Lindström, Siw Lundkvist, Marianne Rahm och Eva Viklund, presenterade förslag på både en-, två- och tredagars resmål som medlemmarna sedan ska bestämma vart resan ska gå.

Följande val förrättades:

Ordförande: Göran Holm fick fortsatt förtroende i ett år till.

Ledamöter: Elisabet Yngström, tillika tidningsreferent, Siw Lundkvist, sekreterare, Maude Lindström, kassör, Christin Nilsson, studieorganisatör. Peter Wallenqvist, Eva Viklund även nöjeskommitté/loppisansvarig, Tore Fischer, reseorganisatör.

Nöjeskommittén: Margareta Jonsson, Krister Backström, Britt Ling. Karin Ungh och Kurt Persson.

Annons

Annons

Friskvårdare: Tord Sahlin. Trafikansvarig: Tord Göransson. Lotteriansvarig: Agneta Strindlund, Ingrid Larsson

Revisorer: Annica Eklund, Kurt Persson.

Valberedning: Tord Sahlin och Krister Backström

Bertil Lindqvist och Stefan avtackades med var sin blombukett för fint arbete i styrelsen och nöjeskommittén.

Ordförande tackade alla för det gångna året och önskade nya styrelsen och verksamhetsansvariga lycka till.

Elisabet Yngström

Annons

Annons

Till toppen av sidan