Annons

Annons

Annons

Annons

Undersåker

Läsartext
Ny ordförande i PRO Västjämtland

Detta är en läsartext.

Ordförande Carl-Erik de Faire överlämnade klubban efter 13 år till nyvalde ordförande Elsi Ljungdahl. Foto: Annaliisa de Faire

Annons

Äntligen börjar föreningslivet rulla på i sina gamla spår. PRO Västjämtland möttes till årsmöte den 11 mars 2022 på Hållandsgården, Undersåker.

Denna soliga härliga vårvinterdag samlades ett 30-tal PRO-are för att ta del av det som hade hänt under år 2021 och hur föreningens finanser ligger till.

Efter parentation med en minuts möjlighet att tänka och minnas våra medlemmar vilka har somnat in under året, läste Lisbeth Kristensenen en vacker dikt.

Annons

Annons

Därefter tog sedvanligt årsmötets förhandlingar vid. Astrid Olausson valdes till ordförande för årsmötet och till sekreterare Annaliisa de Faire.

Verksamhetsberättelsen för 2021 godkändes liksom den ekonomiska redogörelsen. Därefter presenterade revisorerna sin skrivelse med godkännandet av ansvarsfrihet för styrelsen år 2021.

Efter detta vidtogs följande val till styrelsen. Till ordförande för ett år valdes Elsi Ljungdahl, till kassör för två år valdes Thomas Hägg och till sekreterare för två år Annaliisa de Faire. Till studieorganisatörer valdes Lisbeth Kristensen och Annaliisa de Faire. Som ledamöter till styrelsen valdes Eva Larsson, nyval för två år. Laila Åsberg och Karl-Erik Berglund har ett år kvar. Till ersättare i styrelsen valdes Carl-Erik de Faire.

Till revisorer valdes Berit Söderholm och Arne Larsson för ett år. Ersättare Bertil Åsberg och Ethel Beurlingk för ett år. Till valberedningen valdes Åke Olander, sammankallande, Bertil Åsberg och Berit Berglund för ett år.

Efter årsmötet avtackades Carl-Erik de Faire för sina 13 år som ordförande i föreningen med blommor och presenter. Även Britta Olsson, som slutat i valberedningen, avtackades med en blomma.

Sedan var det dags för en gemensam lunch, därefter kaffe och kaka i salongen. Där väntade musikgruppen Lätt och Lagom med underhållning tills lotteriet tog vid med många vinster.

Ett särskilt tack för den mycket goda lunchen med fantastiska tillbehör.

Annaliisa de Faire

Annons

Annons

Till toppen av sidan