Annons

Annons

Annons

Annons

Stugun

Läsartext
Stuguns S-förening har haft årsmöte

Detta är en läsartext.

Socialdemokratiska föreningen i Stugun höll sitt årsmöte söndagen den 20 februari på Nornan.

Alltid lika spännande med årsmöten, att se summeringen om vad som hänt under året, vilka framtidsvisioner och målsättningar föreningen har.

Viktigt också och få rösta fram vilka som ska få förtroendet att ingå i styrelsen och olika uppdrag.

Lennart Skoog valdes till årsmötesordförande och inledde med att föredra verksamhetsberättelsen som naturligtvis präglats av den pågående pandemin.

Annons

Annons

Detta har inneburit att det mesta av föreningens möten, medlemsmöten och även andra aktiviteter har genomförts digitalt.

Under året har det framarbetats ett valdokumentet, ”Trygghet, utveckling och framtidstro i Stugubygden”, som förankrats och diskuterats i olika forum.

Föreningen har gjort några kampanjinsatser i form av utdelning av våra budskap i postlådor i hela vår Stugubygd.

Inför kyrkovalet kampanjades det även fysiskt i centrala Stugun utanför ICA och Lilla Bageriet där föreningen då bjöd på kaffe.

I december hölls ett medlemsmöte på Lilla Bageriet där vi firade att vår förening fått en ny riksdagsledamot i samband med att Magdalena Andersson presenterade sin nya regering.

Anna-Caren Sätherberg blev minister vilket medförde att Anders Frimert fick träda in i riksdagen i hennes ställe!

Det ekonomiska resultatet och balansräkningen för verksamhetsåret lästes upp och godkändes.

Styrelsen och kassaförvaltare beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Följande val förrättades: Ordförande Lennart Skoog, vice ordförande Anton Hammar, ledamöter Brittinger Håkansson, Anders Frimer,t Elisabet Yngström, Bob Jonsson och Annika Nilsson. Ersättare: Elisabet Fjellström Maja Sahlin, Lena Holmgren, Annica Eklund och Sonja Forsberg.

Kassör: Jens Fladvad, Revisor: Gunilla Thor, Revisorsersättare: Lars-Erik Granbacka. Valberedning: Brittinger Håkansson, Christer Backström och Gunnar Schönning.

Annons

En ny och mycket ambitiös verksamhetsplan antogs som ska genomföra flera olika teman under året, bland annat Bergegårdens framtid, Boende i Stugun och Stöttning ideella föreningar, medverkan föreningarna i Stugun.

Ordförande avslutade mötet med att tacka för det gångna året och önskade nya styrelsen lycka till.

Elisabet Yngström

Till toppen av sidan