Annons

Annons

Annons

Annons

Berg

Debatt
Stora satsningar i Bergs kommun nästa år

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För Klövsjös del planeras en ny förskola med tre avdelningar. Foto: Jens Stenman

Annons

Bergs kommun ska vara en riktigt bra plats att bo, leva och verka i. Den målsättningen har den politiska majoriteten, Socialdemokraterna och Centerpartiet, haft under hela mandatperioden och det är med det i ryggen vi lägger budget för 2022.

Vi satsar på att fullt ut täcka utbildningsnämndens behov samt avsätter pengar för kommande utbyggnader av förskolor. Berg är och ska fortsätta vara en kommun där barn har tillgång till trygga och inspirerande dagar på förskola och skola. Det föds fler barn och vi satsar därför på att bygga fler förskoleavdelningar. Vi bygger ut förskolan Lägdan i Myrviken och vi bygger en ny förskola med tre avdelningar i Klövsjö och vi utreder ytterligare en förskola i Kårgärde, Hackås.

Annons

Vi satsar på förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten. Förebyggande insatser leder till snabbare åtgärder, når fler och gör att färre senare är i behov av mer omfattande hjälp. Snabba insatser kan minska ohälsa och ökar känslan av stöd, trygghet och välmående.

Annons

Vi satsar på vår personal genom att fullfölja äldreomsorgsyftet, satsa på ledarskapsutbildning och friskvård. I vårt budgetförslag lovar vi alla som påbörjat sin utbildning i Äldreomsorgslyftet att gå klart – det är mest viktigt för att att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Vi satsar på ledarutbildningar för våra chefer närmast våra stora personalgrupper. Viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att inspirera till friskvård inför vi en friskvårdspeng om 1200 kr för alla tillsvidareanställda i kommunen.

Vi satsar på fler jobb, inflyttning och hållbarhet. Vi som bor i Bergs kommun ska känna att här är det bra att bo och verka. Vi ska även välkomna fler. Blir vi fler så skapar vi bättre möjligheter att behålla och utveckla service, fler kunder för företag som är beroende av lokal marknad och vi löser bättre kompetensutmaningar, både i det offentliga och privata näringslivet. Vi gör en ordentlig satsning på arbetsmarknadsenheten för att fler människor ska komma i jobb. Vi satsar på att jobba mer för att öka antalet privata arbetstillfällen genom nyetableringar och att stötta nya företag och etablerade företag som vill växa.

Vi satsar vidare på att skapa attraktiva boendemiljöer runt om i kommunen. Stora tomter, nära sjö och vattendrag, kan nu bli verklighet, genom förändringar i strandskyddsreglerna.

Annons

Annons

Bergs kommun ska vara en del i av att nå målen i Agenda 2030, vi har redan antagit Tillväxtprogrammet och på kommunfullmäktige den 22 november föreslås att vi ska anta Folkhälsoprogrammet, då har vi ett program kvar och det är Miljöprogrammet. Där ska vi jobba för en bättre överblick, bättre möjligheter att följa upp, och vässa våra målsättningar inom miljö- och klimatområdet.

Socialdemokraterna i Berg

Centerpartiet i Berg

Har du något att säga? Skriv en insändare eller debattartikel via vårt formulär här.

Annons

Annons

Till toppen av sidan