Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Våra barn och våra äldre ska komma först

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det ska vara kul att växa upp i Jämtland. Foto: Fotograferna Holmberg /TT/

Annons

Socialdemokraterna i Östersunds kommun arbetar för ett mer jämlikt och jämställt samhälle. I vårt budgetalternativ för 2022 tar vi avstamp i insikten att en kommun där varje individ får möjlighet att växa är en bättre kommun – för alla. Vår inriktning är tydlig: Våra barn och äldre kommer först. Därför lägger vi kraftiga resurstillskott till äldreomsorgen för att stoppa den ovärdiga minutjakten inom hemtjänsten. Därför kommer vi alltid att prioritera en stark kommunal skola, där våra skattepengar går till det de är avsedda för, barnens utbildning – inte slussas vidare till anonyma brevlådeföretag utomlands! Det måste bli slut på de borgerligas privatiseringspolitik.

I spåren av pandemin har behoven i äldreomsorgen blivit extra tydliga. Den personal som har gjort heroiska insatser förtjänar mer än en klapp på axeln – vi måste radikalt uppvärdera arbetsvillkoren. Våra äldre ska få den omsorg och vård de behöver och förtjänar. Personalkontinuiteten i hemtjänsten måste förstärkas. I ett första steg avsätter vi 20 miljoner för en stärkt äldreomsorg.

Annons

Annons

Östersund är varken en jämlik eller jämställd kommun. Beroende på var i kommunen man bor skiljer sig livsvillkoren alltför mycket åt. Sannolikheten att barnen klarar sin skolgång är väsentligt lägre i vissa delar av kommunen än i andra. Detta ger sämre chanser att nå sina drömmar och i förlängningen sämre livskvalitet och ökad risk för utanförskap. Kommunens skolor har tappat elever och resurser till följd av etableringen av Internationella Engelska skolan. Kvalitet i undervisningen, trygghet, studiero och likvärdighet inom och mellan skolor måste upprätthållas trots dessa försämrade förutsättningar. Den kommunala skolan håller en god och hög kvalitet och det ska vara helt självklart för alla att vilja välja en kommunal skola.

För unga är fritidsgårdarna en viktig mötesplats. Vi vill satsa på dem och även på ett uppsökande mobilt team med en kombination av olika verksamheter. Fritidshemmen och fritidsgårdarna är en hörnsten i den sammanhållna skoldagen och de ska vara avgiftsfria.

Vi vill att fler ska få chansen att leva i Jämtland och Östersund. Vi tror att det är möjligt med en befolkning på 75 000 till 100 000 invånare inom 20 år. Detta kräver fler bostäder, bra näringslivsklimat, fungerande välfärd och goda förutsättningar för fritid och besöksanledningar. Östersund ska vara en självklar del av och en aktör i den världsledande nyindustrialiseringen som just nu sker i norra Sverige. Vi måste ta vara på de fantastiska möjligheter som finns i nya innovationer för hållbar och klimatsmart utveckling.

Annons

Annons

För oss socialdemokrater är utveckling samma sak som stärkt jämlikhet och jämställdhet. Östersund måste hållas ihop, mellan landsbygder och stad, mellan bostadsområden och samhällsgrupper och mellan kvinnor och män. Därför är det nödvändigt med en väl fungerande och utbyggd välfärd som fördelar det växande välståndet rättvist.

Vi tror på ett jämlikt Östersund där vi blir starkare tillsammans!

Niklas Daoson (S)

Oppositionsråd Östersunds kommun

Har du något att säga? Skriv en insändare eller debattartikel via vårt formulär här.

Annons

Annons

Till toppen av sidan