Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Undersåker

Debatt
Hellre vandringsturism än cykling i Vålådalens naturreservat

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vandring i fjällen utan störande moment. Foto: Pontus Lundahl /TT/

Annons

Lättillgängligt vid vägs ände ligger Vålådalens naturreservat, en pärla bland reservat i Jämtlandsfjällen: unika glesa gammelskogar och istidsminnen, rik flora med sällsynta orkidéer på naturliga kalkgräsängar, spännande djurvärld och därtill ett levande samiskt kulturlandskap med månghundraårig historia.

Reservatet ingår i sin helhet i två samebyars åretruntmarker. De naturliga gräsmarkerna i skogslandet och kalfjället vid till exempel Pyramiderna, Lunndörren och Vålåstugorna är värdefulla betesmarker. Talrika spår efter boplatser, förvaringsgropar, renvallar mm vittnar om att så har varit fallet i århundraden. Man kan se renskötseln som ett uthålligt brukande av naturen.

I dag vet vi att denna även bidrar till bevarandet av dess naturvärden. Forskning har nämligen med stor tydlighet visat att renhjordarnas bete och tramp främjar artrikedomen och bidrar till att hålla landskapet öppet. Renen är en del av ekosystemet.

Annons

Annons

Förhoppningsvis har Länsstyrelsens naturvårdsenhet, som är formell förvaltare av reservatet, denna helhetssyn när man till nästa år ska fatta permanent beslut om lederna efter tillfälliga avstängningar på grund av markslitage. En betydelsefull del i detta vore att ha lederna öppna enbart för vandringsturism. Vandring är det naturliga sättet att röra sig på i naturen, stör minst och är det bästa sättet att uppleva de värden som reservatet har bildats för. Som vandrare kan man vara mer uppmärksam än cyklister på djur som hörs eller rör sig i omgivningen och har då lättare att anpassa sitt beteende för att inte störa. Vandring gör också mindre skada på den erosionskänsliga mark som finns i området.

I dag går en av cykellederna till de så kallade Pyramiderna alldeles förbi renvaktarstugor och kåtaplatser. MTB-cyklisternas ofta hastiga uppdykande och framfart är rimligen särskilt skrämmande för betande renar på dessa traditionella betesmarker där de behöver sin viktiga betesro. Den mycket branta och steniga leden över Vålåsen är inte heller någon lämplig cykelled. De som ser terrängcykling som en sportprestation kanske gillar den, men reservatet har ju inte skapats för sport.

På kalkgräsängarna vid leden upp mot Blanktjärn rekommenderas ”extensivt renbete” som del av skötseln (utredning för att göra området till Natura 2000). Även här måste man ifrågasätta om det är lämpligt med led för terrängcykling. Till detta kommer det ställvis rejält ökande slitage man kan konstatera sedan stigarna blev cykelleder och att många vandrare känner sig störda i sin naturupplevelse av cyklister på samma stig. Förvaltningen av Vålådalens naturreservat bör givetvis utgå från de syften som finns formulerade för reservatet när det bildades 1988. Därvid bör det uppmärksammas att ett av de syften som anges är ”att bevara och stärka rennäringens intressen i området”. Man bör också ha i åtanke att renskötselns åretruntmarker enligt Rennäringslagens förarbeten i ” första hand är avsedda för de renskötande samernas bruk”. Besök i området enligt allemansrätten bör alltså ske på sätt som är så lite störande för renen som möjligt, dvs besök bör ske till fots. Avsteg från allemansrätten kan göras om det är till för att gynna reservatets syften enligt Naturvårdverket. Här handlar det således om att värna renskötseln i ett läge när denna är hårt trängd och det vi i dag vet om renbetets positiva roll för naturvården. Med enbart vandringsturism i reservatet vinner man också en mer hållbar turism och att det skapas alternativ för olika kategorier av besökare.

Göran Dahl

Har du något att säga? Skriv en insändare eller debattartikel via vårt formulär här.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy