Annons

Annons

Annons

Annons

Härjedalen

Insändare
Politiska krafttag krävs för länets vägar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

84:an är pulsådern genom Härjedalen. Foto: Leif Eriksson

Annons

För en tid sedan antyddes från Trafikverket att riksväg 84 inte längre skulle vara riksväg. Ingen reaktion kunde noteras från våra riks- och lokala politiker.

Rv84 sträcker sig från Hudiksvall på östkusten till Fjällnäs vid norska gränsen varifrån man kan fortsätta till Trondheim. En kust-kust förbindelse.

Ingen järnväg går parallellt med Rv84.

Besökare till Härjedalens stora destinationer Lofsdalsfjällen, Vemdalsfjällen och Funäsdalsfjällen är helt hänvisade till vägtransporter, varvid kommande på E4 ansluter Rv84 i Hudiksvall. Kommande på Rv83 ansluter Rv84 i Ljusdal och kommande på E45 ansluter Rv84 i Sveg, varefter man så småningom når de stora destinationerna.

Annons

Annons

På Rv84 sker också tunga transporter till olika byggen i hela landskapet, transporter till kraftverk och så vidare.

Trafiken på Rv84 har de senaste decennierna ökat mycket kraftigt samtidigt som någon nämnvärd förstärkning av vägkroppen inte skett. Därför är ett kraftfullt agerande av främst våra fem riksdagsledamöter från S, M, C och SD nödvändigt för att förhindra fortsatt förfall och att Rv84 förblir riksväg under statligt ansvar och inget annat.

KM

Annons

Annons

Till toppen av sidan