Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Regionen svarar på föräldrars vaccinoro

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik på debattartikeln där 30 föräldrar, mor/farföräldrar, närstående och medmänniskor i Jämtlands län oroas över covidvaccinet till barn från 12 år och uppåt.

Coronapandemin och vaccinationsarbetet har varit och fortsätter att vara en källa till många frågor, personliga överväganden och en del oro.

Cornelia Orhagen Brusmark, chefläkare och vaccinsamordnare samt Urban Tirén, regionöverläkare och barnläkare i Region Jämtland Härjedalen svarar på föräldrarnas oro kring covidvaccin för barn mellan 12–15 år.

Bild: Henrik Flygare

Hälso- och sjukvården är ansvariga för att genomföra vaccinationerna mot covid-19. Det innebär att vi har ett stort ansvar att själva följa vetenskap, rön och erfarenheter från Sverige och andra delar av världen för att vi ska känna oss trygga i det arbete vi utför. Men det innebär också att vi litar på de expertmyndigheter som har i uppdrag att utifrån bästa tillgängliga vetenskap och internationella erfarenheter skapa säkra och effektiva rekommendationer för bland annat behandlingar och vaccinationer mot covid-19. 

Annons

Annons

Nyligen kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att 12–15-åringar rekommenderas vaccination mot covid-19. Inför detta beslut har de tittat på tillgängliga studier, uppföljningar och erfarenheter från länder som sedan tidigare vaccinerar dessa grupper men också på aktuellt smittläge i Sverige.

Bedömningen är att vinsterna med vaccinering för denna åldersgrupp i form av minskad sjukdom i covid-19 som kan leda till ovanliga men allvarliga hyperinflammatoriska tillstånd (mis-c) och långtidsbesvär efter covid-19 överväger riskerna. Beräkningar pekar mot att vaccination av gruppen 12–16 år i Sverige skulle kunna förhindra cirka 110 sjukhusinläggningar, 35 fall av intensivvård och ett dödsfall. 

 Vaccinering medför dessutom en minskad smittspridning i skol- och fritidsmiljöer vilket skapar bättre förutsättningar för att kunna hålla skolverksamhet och fritidsverksamheter i gång. Dessa miljöer och möjligheter till aktiviteter är oerhört viktiga för barn och ungas psykiska hälsa. 

Barn och ungdomar upplever samma reaktioner som vuxna efter vaccinering, såsom ömhet i armen där man blivit stucken, feberkänsla och muskelvärk. En mycket sällsynt biverkan som uppstått något oftare hos personer under 30 år och oftare hos de av manligt kön är myokardit, hjärtmuskelinflammation. Det är ett tillstånd som ska tas på allvar och som ofta kräver en kort inläggning på sjukhus för observation. 

En amerikansk studie av pojkar i åldern 12–17 år visar att myokardit som en biverkan av vaccination mot covid-19 identifierats i 67 fall per miljon vaccinerade. Detta att jämföra med 450 fall av myokardit per miljon smittade av covid-19. Sambandet mellan myokardit och covid-19 är alltså betydligt starkare än sambandet till vaccinationen.

Annons

Annons

Region Jämtland Härjedalen följer självklart de nationella rekommendationer och juridiska bedömningar som finns kring samtycke för vaccination hos minderåriga och bedömning av ungas möjlighet och rättighet att vara delaktiga i beslut kring egen hälso- och sjukvård. Våra rutiner kring detta följer den lagstiftning och den praxis som finns sedan tidigare och är utformade för att säkerställa att arbetet sker patientsäkert och korrekt. 

Vi ser fortfarande utmaningar framöver i form av ovaccinerade grupper där smitta kan gro och spridning av desinformation, men på det stora hela har vaccinationsarbetet tagits emot väl. Vaccinationsviljan är hög och det är en stor bidragande faktor till att vi har kunnat stävja smittspridningen av covid-19 och rädda liv. Det är vi mycket tacksamma för.

Cornelia Orhagen Brusmark,

chefläkare och vaccinsamordnare

Urban Tirén,

regionöverläkare och barnläkare

Region Jämtland Härjedalen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan