Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: V: Förbud mot brytning av alunskiffer är enda vägen att gå

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alunskiffer från provborrningar i närheten av Myrviken.

Bild: Henrik Flygare

Annons

Moderaterna går till val på en ny klimatpolitik där bland annat fler gruvor för mineralutvinning ska tillåtas. Även Löfvén har klivit på tåget, och partierna är överens om att detta är lösningen för att klara klimatomställningen. De menar att vi behöver bryta i alunskiffer för att till exempel kunna tillverka elbilsbatterier och rusta upp järnvägen, men redan här är dom ur spår.

Annons

Vänsterpartiet håller med om att infrastrukturen behöver rustas upp, men inte på bekostnad av moder jord och våra barns framtid!

Talvivaara är en dagbrottsgruva i Finland, som först blev känd som Europas största urangruva, men som sedermera gick till historien som en av Europas största miljökatastrofer. Vad som hände? En damm brast och ut forsade hundratusentals kubikmeter förorenat radioaktivt vatten ut i naturen. Flera hektar skog dog, vattnet är otjänligt och fiskarna oätliga. 

Annons

Tänk dig att samma sak skulle hända här hemma.

Gruvbolagen har redan varit här och tittat på områden som sträcker sig ända från Hallen ner till Vigge. Vid en läcka på en av dessa gruvanläggningar påverkas vattnet hela vägen ner till Sundsvallskusten, och vi kan säga adjöss och goodbye till både jordbruk, turism, rennäring och jakt och fiske - ja till att över huvud taget bo här.

Så sent som i februari i år var alla partier i Bergs kommun rörande överens om att gruvbrytning av alunskiffer bör förbjudas, vilket också framgick i kommunstyrelsens remissvar till regeringen. Men vad händer när man har en annan syn på detta centralt i partierna?

Det finns inte några säkra sätt att bryta i alunskiffer då det måste ske ovan jord i dagbrott. Det går heller inte att utvinna vissa mineraler och lämna andra, uranet följer alltid med. Vänsterpartiet anser därför att ett förbud mot brytning av alunskiffer är den enda vägen att gå. Det krävs en omläggning av hela mineralpolitiken och en helt annan resursmedvetenhet än vad vi har i dagens slit-och-släng-samhälle. 

Annons

I stället för att öppna nya gruvor behöver staten storsatsa på alternativ utvinning av metaller. Med dagens tekniker kan man utvinna metaller från gammalt gruvavfall som tidigare inte var möjligt, likaså i uttjänt infrastruktur. Det finns också en stor potential till återvinning av produkter som idag kasseras.

Låt kommande generationer likt oss få njuta av böljande landskap och milsvida fjäll - utan vatten inget Jämtland! 

Anne Svensson

Vänsterpartiet i Berg

Christina Hedin

Ordförande Vänsterpartiet Östersund

Annons

Annons

Till toppen av sidan