Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Röda Korset: Svensken dåligt förberedd på kriser

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Susanne Edfeldt Sjöling, ordförande Östersunds rödakorskrets

Annons

Just nu pågår Krisberedskapsveckan - en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser. De senaste åren har också stora samhällspåverkande kriser blivit allt vanligare även i Sverige. Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Svenska Röda Korset, att svensken är dåligt förberedd på en kris. Det är oroande. Tillsammans måste vi nu ta oss an utmaningen och bygga upp en stark krisberedskap som fungerar och inkluderar även de mest sårbara i vårt samhälle.

Anna Hägg-Sjöquist, ordförande Svenska Röda Korset

Annons

Svenska Röda Korset vill se:

En bättre krisberedskap generellt - allas vårt ansvar

Annons

Individuell krisberedskap är en medmänsklig handling. Om fler är förberedda kan myndigheter och organisationer som Röda Korset fokusera på de mest utsatta vid en kris. Kommunerna har en viktig roll i att sprida information om krisberedskap till sina invånare. Alla har dock inte samma möjlighet att ta till sig information eller ta hand om sig själv och sina närstående i en krissituation. Kommunens uppdrag att anpassa information och insatser är därför viktigt.

En starkare koppling mellan krisberedskap och socialt arbete i vardagen

Ju bättre kommuner är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering. Röda Korset ser dock allt för ofta att det brister i samverkan mellan kommunernas sociala arbete i vardagen och kommunens krisberedskap. Då finns stor risk att vissa, särskilt utsatta grupper av människor exkluderas i krisberedskapsarbetet. Vi vill därför se en tydligare social dimension i kommunernas krisberedskap, och en större samverkan mellan krisberedskap och till exempel socialtjänst.

En krisberedskap med människan i fokus

Coronapandemin har tydliggjort att samhället inte tillräckligt lyckats möta människors olika livsförutsättningar och behov i kriser. Redan utsatta grupper har drabbats hårdast. Tyvärr har vi sett att de utredningar och förslag om förändringar inom krisberedskap och civilt försvar alltför mycket fokuserar på systembyggande. Den enskilda människan, särskilt den som riskerar störst utsatthet i kris, lyser med sin frånvaro. En krisberedskap som mer tydligt sätter människan i fokus måste till.

Annons

Annons

Att civilsamhället tas med i krisplanering och förberedelse.

Civilsamhället har stort förtroende bland grupper som kan vara svåra att nå under en kris. Ändå osynliggörs ofta civilsamhället som krisaktör när det gäller planering. Samverkan mellan kommuner, myndigheter och civilsamhällesaktörer behöver stärkas, inför och under kriser. Bland många kommuner i Sverige, inte minst i vår kommun Östersund finns ett väl etablerat samarbete med civilsamhället. Men civilsamhället bör systematiskt inkluderas i planering och förberedelse, inte minst vad gäller finansiering.

Vi på Svenska Röda Korset i Östersund kan och vill fortsätta att vara en tillgång för Östersund och alla dess invånare. Med lärdomarna från närliggande kriser i färskt minne finns nu en möjlighet att skapa en ny flexibel krisberedskap som bygger på hela samhällets krafter, som sätter den enskilda människans förutsättningar och behov i centrum. Låt oss ta vara på den.

Anna Hägg-Sjöquist

Ordförande Svenska Röda Korset

Susanne Edfeldt Sjöling

Ordförande Östersunds rödakorskrets

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy