Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Barn och ungas psykiska hälsa måste prioriteras

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Samhällets arbete för att ta hand om unga som mår psykiskt dåligt räcker inte till. Det är inte acceptabelt att barn och unga inte får den hjälp dom behöver, eller hamnar i kläm mellan kommun och region. Alla måste agera gemensamt med de ungas bästa i fokus och ta långsiktigt ansvar för ungas psykiska hälsa.

I veckan fick vi ta del av en granskning från regionens och Östersunds kommuns revisorer angående arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa. Revisorerna kritiserar att Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inte har de förutsättningar som krävs. Dessutom pekar revisorerna på att samverkan runt dessa utsatta unga brister mellan region och kommun.

Annons

Annons

Under 2020 fick endast 38 procent av de som sökte sig till BUP en första bedömning inom de lagstadgade 30 dagarna. Samtidigt ökar antalet besök till BUP varje år. Vi Socialdemokrater ställde därför en fråga till Tom Silverklo (C) om detta i juni och fick till svar att ledningen tillskjutit mer resurser och följde utvecklingen. Det har uppenbarligen inte räckt till.

Vi Socialdemokrater tog därför i veckan initiativ till att upprätta en plan för att återställa hela vårdskulden. Detta innefattar inte minst köerna till BUP. Glädjande nog fick vi Hälso- och sjukvårdsnämndens bifall.

Att hjälpa våra unga som mår dåligt är inte bara smart, det är också allas vår förbannade skyldighet. Den personal som hjälper och stöttar måste få de resurser de behöver. Alla inblandade måste se till att ingen enda ung person lämnas ensam och utsatt.

Bengt Bergqvist (S)

Jenny Sellsve (S)

Annons

Annons

Till toppen av sidan