Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Tobias Tobé (M): Europa behöver utvisa fler migranter

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Varje år fattas fler än 500 000 utvisningsbeslut inom EU, men färre än var tredje person återvänder faktiskt till sitt hemland. Det är ett stort politiskt misslyckande. Nu behöver den europeiska återvändandepolitiken kraftigt förstärkas. Den som nekas rätt att resa in eller stanna i EU ska lämna, och inte upprätthålla sig här illegalt.

Annons

Tobias Tobé. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Det är EU:s revisionsrätt – motsvarighet till Riksrevisionen – som nyligen konstaterade att EU:s återvändandepolitik är mycket ineffektiv, och utformad snarare för att uppmuntra till ekonomisk migration. Det är naturligtvis inte rimligt. 

Ska Sverige och Europa klara av att vända sina stora segregationsproblem behöver den ekonomiska invandringen minska. Att söka sig till Europa är inte en permanent lösning på världens orättvisor. I stället krävs det mer förebyggande arbete, både genom ökad hjälp i närområdena och genom fokus på att minska grundorsakerna till migration.

Annons

En fungerande invandringspolitik förutsätter också ett effektivt återvändande. Det är därför hög tid att rätta till dagens enorma brister. Främst handlar det om tre områden:

1) Villkora det europeiska utvecklingsbiståndet. Det är en folkrättslig skyldighet för varje land att ta emot sina utvisade medborgare. Utvecklingsbiståndet behöver vara både ett incitament och en sanktionsmöjlighet för länder att samarbeta med EU för att säkerställa ett rättssäkert och ordnat återvändande. Ytterst ska utvecklingsbistånd kunna stoppas.

2) Använd viseringspolicyn. Det görs till viss del i dag, och Revisionsrätten pekar på att det ger resultat. Ett land som samarbetar med EU borde kunna få lättnader kring regler om viseringar. Motsatsen borde gälla för de länder som inte samarbetar, där viseringsfriheten snarare utnyttjas av medborgarna.  

Annons

3) Samla medlemsländerna kring en gemensam linje. Ett utvisningsbeslut som fattas i en medlemsstat behöver tillämpas i samtliga medlemsstater. Att ändra det kan begränsa möjligheten för migranter att ta sig till en annan medlemsstat och få en ny prövning.  

Ska den framtida europeiska invandringspolitiken kunna leverera en välfungerande asyl- och migrationshantering måste fler som utvisas faktiskt lämna Sverige och EU.

Tomas Tobé (M)

Europaparlamentariker

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan