Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Visk: Kyrkovalet kan göra skillnad för skogens framtid

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svenska kyrkan är en viktig aktör i arbetet med hållbart skogsbruk, skriver företrädare för Visk. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Annons

I arbetet med att trygga hållbar utveckling för kommande generationer behöver vi använda alla till buds stående medel. Skogens bevarande och hållbar skötsel är nyckeln i arbetet med två av våra viktigaste och mest akuta samhällsutmaningar på klimat- och miljöområdet, nämligen klimatförändringen med global uppvärmning samt förlusten av biologisk mångfald. Därtill kommer de egen- samt kulturvärden som bärs upp av levande skogar lokalt i vårt landskap. 

Svenska kyrkan är en viktig aktör i detta arbete. Skogsinnehavet som förvaltas av Svenska kyrkan uppgår till drygt 400 000 hektar skog, vilket gör organisationen till en av Sveriges största och viktigaste aktörer i arbetet med hållbart skogsbruk. 

Annons

Eftersom Svenska kyrkan är demokratiskt styrd kan din röst vara avgörande för skogens framtid. För oss i Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) är skogsfrågan den enskilt viktigaste frågan för oss inom miljöområdet. De viktigaste punkterna på vårt valprogram är att dra samhället i en hållbar riktning; såväl ekologiskt som socialt. 

Annons

Att förhindra förlust av biologisk mångfald samt att motverka klimatförändringar är två separata miljömål inom ramen för Agenda 2030 och de 17 olika globala målen för hållbar utveckling. Sverige som nation förbinder sig att sträva aktivt mot måluppfyllelse i detta där Miljödepartementet och statsråd Per Bolund som ytterst ansvarig.

Skogens förvaltning som verktyg i hållbarhetsarbetet aktualiserades nyligen på hög politisk nivå i veckan när Dagens Nyheter, 14 juni, publicerade en artikel i vilken EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius kritiserar Sveriges arbete med skogliga frågor. EU:s granskning och kritik av svenskt skogsbruk överensstämmer inte med de bedömningar som Skogsstyrelsen själva gjort. Detta sätter fingret på och problematiserar bedömningen av hur svenska skogar egentligen mår och bör förvaltas framgent. Otvetydigt är att skogsfrågan behöver hanteras kraftfullt och att arbetet underlättas om fler parter kan samverka. Här är Svenska kyrkans arbete viktigt. 

Ett konkret förslag inom ViSK, är att vi vill ändra på formuleringar i kyrkoordningen, där krav på ekonomisk vinning skall strykas till förmån för den hållbarhet som krävs för att rädda klimatet. Kyrkans skogstillgångar förvaltas på stiftsnivå, med grund i antagna policydokument inom kyrkoordningen.

Annons

Annons

Avverkningen av svenska skogar är inte hållbar. Vi måste låta en större andel skog stå orörd till exempel genom att implementera hyggesfria skogsbruksmetoder. Växande skogar agerar kolsänkor i kampen mot utsläpp och klimatförändring. Intakta stående skogar bidrar till artrika miljöer, vilket borgar för att vi klarar av vårt bevarande av biologisk mångfald, vilket i sin tur tryggar mängder av ekosystemtjänster för framtida generationer. 

ViSK, Vänstern i Svenska Kyrkan 

Martin Öst, Smedjebacken, ViSK Västerås stift 

ViSK, Härnösands stift: Marie Buhr, Örnsköldsvik, Catarina Antán, Stugun, Helena Åsasdotter Nord, Svenstavik, Marie Svensson, Aspås, Sonny Hoffman, Östersund, Christina Mellberg, Östersund, Jeannette Ek, Sveg 

Michael Carlsson, Örnsköldsvik, Henry Svonni, Sollefteå, Lena Lundblad, Järved, Göran Wåhlstedth, Mellansel, Bengt Nilsson, Sundsvall, Åke Hamrin, Härnösand, Karl-Johan Rahm, Nyland.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy