Annons

Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
Debatt: Hans Åsling (C): Använd din demokratiska rätt – rösta i kyrkovalet!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kyrkan har en mycket viktig roll i vårt samhälle, skriver Hans Åsling (C) i en debattartikel inför kyrkovalet. På bilden Krokoms kyrka. Foto: Ingmar Reslegård

Annons

Snart är det val, kyrkoval. Den 19 september kan alla medlemmar över 16 år i Svenska kyrkan vara med om att utse företrädare i pastorat, stift och kyrkomöte (Förhandsvalet börjar den 6 september). Jag hoppas att deltagandet ökar och att så många som möjligt av de över fem miljonerna medlemmar använder sig av sin demokratiska rätt att rösta.

Kyrkan har en mycket viktig roll i vårt samhälle. Vi behöver en öppen folkkyrka i alla delar av vårt land, dit människor oberoende av bakgrund kan söka sig. Alla, troende, sökare och tvivlare, är välkomna till gemenskapen. Inom kyrkan bedrivs diakoni och verksamhet för unga och äldre. Så ska det vara även i framtiden. Vi i Krokoms pastorat arbetar för en levande kyrka från Ås till Hotagen.

Annons

För att kunna bedriva en aktiv verksamhet, från gudstjänster till ungdomsverksamhet, krävs resurser. Här spelar prästlönetillgångarna en viktig roll. I ett årtusende har kyrkan haft skog och åker för att kunna avlöna präster, annan personal och bedriva verksamhet. Idag är Svenska kyrkan landets femte största skogsägare med 466 000 hektar skog och 47 000 hektar äng och åker. Vi ska vara tacksamma mot tidigare generationer för dessa tillgångar. Intäkterna från skogen spelar en viktig roll för kyrkan, inte minst i vårt pastorat och i hela stiftet.

Annons

Självfallet ska skogen brukas, men inte förbrukas. Därför är det viktigt med ett hållbart, men också effektivt, förvaltande. Detta går att kombinera. Svenska kyrkan miljöcertifierar sin skog för att skydda den biologiska mångfalden. Viktig är också själva skogsmiljön, Guds fria natur, med allemansrätten som vi ska slå vakt om och skydda för kommande generationer.

I debatten hörs röster som vill bevara skogen som den är och i princip sluta att bruka denna tillgång. Då tänker man emellertid fel. Utmaningen är att bruka denna tillgång på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Samtidigt är det viktigt att hela tiden arbeta för att förbättra förvaltningen av skapelsen.

Svenska kyrkans skogsförvaltning är viktig för den gröna omställningen. Vi får inte glömma att växande skog är en viktig kolsänka och betyder mycket för att nå klimatmålen. Dessutom kan trä ersätta produkter som framställts av fossila ämnen, såväl material som drivmedel. Detta samtidigt som skogen ger resurser att bedriva Svenska kyrkans viktiga arbete.

Jag hoppas att många använder sig av sin rösträtt för att Svenska kyrkan även framöver ska vara en demokratisk folkkyrka med verksamhet i hela landet, öppen för alla. Välj gärna nomineringsgruppen Centerpartiets valsedlar.

Hans Åsling (C)

Kandidat till stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Krokom

Till toppen av sidan