Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: S: Vi accepterar aldrig rasism mot personal i sjukvården

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under sommaren har vi kunnat ta del av mycket allvarliga och upprörande uppgifter om att läkare och annan vårdpersonal runt om i vårt land väljs bort av patienter på grund av sitt ursprung eller utseende. Som Socialdemokratiska regionföreträdare kommer vi aldrig acceptera att rasism förekommer mot personal, oavsett om den kommer från kollegor, patienter eller någon annan.

Vi kan aldrig acceptera att rasism förekommer mot läkare och annan vårdpersonal, skriver de Socialdemokratiska regionråden. Foto: Claudio Bresciani / TT

Vård ska ges utefter behov. Det innebär bland annat att den läkare eller annan personal som har bäst möjlighet och kompetens för att hjälpa patienten också är den som ska träffa patienten. Hudfärg, namn eller ursprung har inte något med den bedömningen att göra.

Annons

Annons

I Dagens Nyheters granskande reportage kan man läsa om patienter som krävt etniskt svenska tandläkare och läkare – till och med i situationer där de är akut sjuka. DN ringde även till en stor mängd vårdgivare och efterfrågade en etnisk svensk läkare, eller en ”svensk-svensk” läkare. Nästan hälften av vårdgivarna gick med på önskemålet. Endast ett fåtal markerade tydligt mot önskemålet. I samtliga svenska regioner finns det mottagningar som går med på att erbjuda etniskt svensk personal, varav åtminstone en återfinns i vår region. Detta trots att både Region Jämtland Härjedalen och den aktuella mottagningen har policy som säger tvärtom.

Vår region måste ta sitt arbetsgivaransvar för alla sina anställda. Arbetar man hos oss är man en av oss. Man ska som anställd aldrig behöva stå ut med att väljas bort på rasistiska grunder. Vårdkedjan ska inte få påverkas av patientens rasistiska föreställningar.

Vården i Sverige är fullständigt beroende av alla de kompetenta vårdanställda som är födda i andra länder. Av all vårdpersonal är en fjärdedel födda utanför Sverige, bland läkare är det en tredjedel. Trots detta råder fortfarande brist på vårdpersonal i flera kategorier. Det är alltså helt avgörande för vår gemensamma vård att duktiga personer från andra länder väljer att komma till och arbeta i vårt land.

Annons

Självklart ska höga krav ställas på vårdanställdas kompetens i svenska även i framtiden. Det är nödvändigt för patienter, anhöriga och vårdpersonal att kunna kommunicera på ett bra sätt. Det ska aldrig behöva finnas en oro hos någon att inte göra sig förstådd i vården.

Vi Socialdemokrater kommer att följa denna fråga och säkerställa att Region Jämtland Härjedalens ledning kraftfullt hanterar den. Men det är också ett ansvar för alla oss som någon gång besöker en vårdmottagning – personen som hjälper dig förtjänar din respekt och tacksamhet. Oavsett om personen heter Sara, Muhammed eller Britt-Marie.

Ann-Marie Johansson (S)

Bengt Bergqvist (S)

Robert Uitto (S)

Regionråd i opposition

Annons

Annons

Till toppen av sidan