Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Den svenska urskogen viktig att bevara

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det handlar om vilken planet vi tänker lämna över till våra efterkommande. Foto: Lars Pehrson /TT/

Annons

På senaste regionfullmäktige antogs ett nytt regionalt skogsprogram. Det var nästan en total majoritet som röstade för förslaget, endast ett parti valde något annat än bifall – nämligen Vänsterpartiet som istället yrkade på en återremiss. Det finns flera anledningar till detta, men den främsta och största är klimatet. Vi är medvetna om vilken viktig näring skogsbruket är för Sverige och vår region, men samtidigt inser vi att skogen uppfyller en otroligt viktig funktion för vår miljö och för att bromsa klimatförändringarna.

Annons

Vänsterpartiet har vidare inget emot att utveckla produktionen, tvärtom skulle vi gärna se en satsning på ökad regional produktion så att träråvaran förädlas i vår egen region istället för att skickas söderut för att bli toalettpapper. Det vi ställer oss starkt kritiska mot är att man nu beslutat att utöka uttaget av biomassa, alltså att avverka mer skog.

Annons

Det nya regionala skogsprogrammet borde för det första harmoniseras med såväl de nationella som de internationella strategier som finns inom området. Vi har åtagit oss att följa ett antal strategier, bland annat om klimatet. Genom det här skogsprogrammet kommer vi som region inte ha möjlighet att uppfylla dem. Det är strategier som inte är bindande, men som vi ändå har åtagit oss av en anledning. Det handlar om vilken planet vi tänker lämna över till våra barn och barnbarn.

Region Jämtland Härjedalen hade kunnat föregå med goda exempel där framtidens planet prioriteras. Istället valde man ökade avverkningar och att helt bortse från de miljömål man tidigare antagit. Frågan är hur många rapporter om klimatförändringarna som ska behöva släppas innan budskapet går in hos alla politiker: snart är det för sent att göra något.

Skogen lagrar koldioxid. Ju mer skog vi avverkar, desto mindre koldioxid kommer alltså kunna lagras. Skogen är självfallet en viktig naturresurs på grund av vad den kan användas till. Men den är kanske ännu viktigare i sin roll för att bromsa klimatförändringarna. Utöver det skulle ökad mängd avverkningar ha en direkt negativ effekt på den artrikedom vi ser idag i våra skogar, och som redan är hotad. Den svenska urskogen och de värdefulla nyckelbiotoper som finns där borde bevaras, och inte utsättas för hot om avverkning för ekonomisk vinnings skull.

Annons

Det borde inte handla om markägarnas rättigheter i första hand, utan snarare om att veta att åtminstone vi gjort vad vi kunnat för att rädda planeten för våra efterkommande generationer.

Regiongruppen Vänsterpartiet Jämtlands län

genom Elin Hoffner

Annons

Annons

Till toppen av sidan