Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Sveg

Debatt
Debatt: Avsiktsförklaringen ett dråpslag

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skogen står för många användningsområden. Foto: Frédéric Forsmark /TT/

Annons

För oss som bor och brukar marken i de fjällnära områdena är skogen väldigt viktig. Den har i generationer varit en källa till jobb, virke, rekreation, jakt, bränsle och bete för människorna och djuren vid fjällvärldens fot.

När skogsutredningen presenterade sitt förslag om att 525 000 hektar produktiv skog, ovan och i närheten av gränsen för fjällnära skog, ska bli reservat blev vi bestörta. Inkluderat lågproduktiva skogar motsvarar detta en areal betydligt större än Stockholms län. Över 7000 familjer som äger skog påverkas.

Som företrädare för Mellanskog jobbar vi för de enskilda skogsägarna och vi har arbetat hårt för att stoppa förslaget om ytterligare avsättningar. Därför kom den avsiktsförklaring som i maj presenterades mellan Naturvårdsverket och några av de större skogsbolagen som ett dråpslag. Avsiktsförklaringen går i korthet ut på att skydd av bolagsmarken sker i ett tidigt skede av processen och att bolagen erbjuds ersättningsmark via Sveaskog. För oss, som står på den enskilde skogsägarens sida, är avsiktsförklaringen anmärkningsvärd på flera sätt.

Annons

Annons

I våra ögon är det unikt att en enskild myndighet, utan ett politiskt mandat, agerar innan politiken har satt ner foten. Myndigheten rundar våra folkvalda på ett sätt som vi finner oacceptabelt. Bolagen delar vår kritik mot avsättningarna i de fjällnära områdena, men agerar på ett sätt som säkrar upp deras ekonomiska intressen – på bekostnad av den enskilde markägaren. Aktörerna bakom avsiktsförklaringen vill ge sken av att denna frivilliga uppgörelse skulle gynna enskilda och att möjligheten till frivillighet för dessa skulle öka. Det stämmer inte.

Även om förslaget från skogsutredningen skulle begränsas kommer det leda till ett mycket stort tryck på reservatsbildning för de skogsägare vars skog helt eller delvis omges av bolagsmark. Bolagens intresse av att verka i den fjällnära regionen skulle minska och därmed skulle även möjligheterna för enskilda att äga och bruka mark försämras.

Skogsentreprenörer riskerar att lämna trakten och transportkostnaderna vid avverkning och skogsvård skulle öka för dem som vill fortsätta bruka skogen. Intresset att upprätthålla en fungerande infrastruktur skulle minska. Risken är stor att många kvarvarande skogsägare tvingas in en reservatsbildning för att få någon utkomst från sin mark.

Om skogsbruket upphör kommer det att få följdeffekter på hela den lokala ekonomin, infrastrukturen och jobben. Därmed drabbas hela det norra inlandet.

Avsiktsförklaringen riskerar också att leda till en långtgående bolagisering av den svenska skogsmarken, på bekostnad av oss enskilda skogsägare. En möjlighet kan öppna sig för bolagen att sälja fjällnära skog och istället köpa mark av enskilda i attraktiva lägen närmare industrin. Alternativt kan Sveaskog få möjlighet att köpa ny mark motsvarande de delar som ingår i ett utbyte. Därmed stärker bolagen sin ställning på virkesmarknaden vilket ställer enskilda i sämre läge att förhandla om virkespriser. Möjligheten till lokalt företagande och boende med skogen som säkerhet minskar.

Annons

Annons

Denna utveckling vore mycket olycklig. Den unika ägarstrukturen på svensk skogsmark, där hälften av skogen ägs av privatpersoner, är en garant för biologisk mångfald och en motor för jobb och tillväxt i hela landet. Det är viktigt och värt att värna. I de fall avsättningar genomförs måste det ske genom verklig frivillighet och enskilda skogsägare får inte sättas på undantag. Vi vill att regeringen lägger skogsutredningen i papperskorgen och tar ett helhetsgrepp för en levande landsbygd i nordvästra Sverige.

Allan Blomkvist, skogsägare i Härjedalen och ordförande för skogsbruksområdets styrelse

Magnus Westfält, skogsägare i Härjedalen och ledamot i skogsbruksområdets styrelse

Sven Erik Hammar, skogsägare i Härjedalen och ledamot i Mellanskogs styrelse

Karin Mattsson, skogsägare i Härjedalen och ledamot i Mellanskogs styrelse

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy