Annons

Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
Debatt: V: Krokom behöver fortsätta att växa

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartiet i Krokom skriver om sin skuggbudget.

Bild: Stefan Nolervik

Annons

Krokom är en kommun som växer och utvecklas. Allt fler ser en framtid i Krokom för sig och sina barn. Vi vill att fler får den möjligheten genom att satsa på fler bostäder, förskolor, skolor, kultur och äldreomsorg och allt annat som behövs i ett väl fungerande samhälle för alla.

Krokom har goda förutsättningar för att bli en jämlik och hållbar kommun. Ändå finns det stora ojämlikheter i hur länge du exempelvis lever baserat på var du bor, vilket kön du har, vilka dina föräldrar är och ifall du har någon psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ett jämlikt samhälle är inte bara det etiskt rätta utan, visar forskning, även ett samhälle där alla mår som bäst. Jämlikhet främjar också innovation och hållbar utveckling både i den privata och offentliga sektorn.

Annons

Krokom behöver fortsätta att växa för att nå befolkningsmålet på 17 000 invånare år 2030. Då behövs fler bostäder och framför allt hyresrätter för att kunna uppnå tillväxtmålen. Det är viktigt att både de som bor här och de som vill flytta hit har möjlighet till bostad till rimlig hyra.

Annons

De närmaste åren står Krokom i likhet med andra kommuner i Sverige inför stora pensionsavgångar och alltså måste vi bli fler. Ett växande Krokom kräver också satsningar på skola, vård, omsorg, infrastruktur, kultur- och fritid, miljöarbete, med mera. Du ska kunna veta att i Krokoms kommun får dina barn en bra skolgång, du ska veta att den vård du får är av hög kvalitet och du ska veta att när du blir äldre får du den omsorg du har rätt till.

Konkurrensen om arbetskraft ökar och kompetensförsörjning är en högaktuell fråga för alla kommuner och regioner i landet. Det är mycket viktigt att kommunen kan hävda sig för att kunna upprätthålla en kvalitativ verksamhet och ett hållbart samhälle.

En långsiktigt hållbar ekonomi för Krokoms kommun kan inte uppnås genom ständiga besparingar eller akuta åtgärder i slutet av varje år. Den uppnås i stället genom satsningar på det vi vet gynnar samhället och människor på lång sikt.

Som en del i det långsiktiga arbetet måste också vi dra vårt strå till stacken för att rädda klimatet. Gör vi inte det kommer kostnaderna för samhället att fortsätta att öka. Tar vi inte vår del av ansvaret för omställningen till ett hållbart samhälle ur klimat- och miljösynpunkt så kommer vi, men framför allt våra barn och barnbarn, att få betala dyrt för det i framtiden.

Annons

För att vända kostnadsutvecklingen i välfärden och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi därför skapa förutsättningar för både människor och miljö att må bättre.

Annons

Det senaste året har varit minst sagt annorlunda. Hur Covid-19 kommer att påverka Krokoms kommun i framtiden är fortfarande oförutsägbart. Det vi vet är att Krokoms kommun är en av få kommuner som tack vare personalens enorma insatser inom vård och omsorg klarat pandemin bra hittills. Dock är en sak säker, under kommande år behöver vi göra stora satsningar på att behålla och utveckla välfärden. Inför nästa kris måste vi stå ännu bättre rustade.

I vår budget är det några satsningar vi särskilt vill lyfta:

# Bygga för framtiden, långsiktigt och hållbart

# Folkhälsosatsningar

# Miljö och hållbarhet

# Inrätta funktion för samhällsplanering

# Satsa på kulturskolan

# Satsningar på äldres hälsa samt skapa riktade insatser för dementa

# Insatser för att förbättra den psykiska hälsan

# Utveckla både boendestödet och öppna enheten

# Tidiga insatser för barn som behöver extra stöd

Inför 2022 ser vi att gapet mellan kommunens intäkter och utgifter ökar. Verksamheternas behov gentemot lagd budget är stora. Inte heller vår budget kan möta upp kommunens faktiska behov, men är en bra bit längre på väg än det budgetförslag som presenterats av samverkanspartierna (C, M, KD, MP).

Vi måste våga satsa för ett Krokom för alla.

För Vänsterpartiets kommungrupp i Krokom

Marie Svensson

Nehro Mostafaee

Mona Puttick

Ulla-Greta Rexner

Krister Lundström

Lennart Wadensjö

Annons

Annons

Till toppen av sidan