Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Det ljusnar – även för samarbete över gränsen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi ser fram emot att den stängda gränsen mellan Trøndelag och Jämtland Härjedalen öppnas fullt ut från båda håll, skriver företrädare för Centerpartiet i både Sverige och Norge.

Annons

Sommaren är här och det ljusnar även när det gäller covid-19-pandemin. Restriktionerna börjar successivt avvecklas på båda sidor av nationsgränsen genom vår gemensamma region.

Vi ser fram emot att den stängda gränsen mellan Trøndelag och Jämtland Härjedalen öppnas fullt ut från båda håll. Att gränsen har varit stängd och bevakad för första gången sedan andra världskriget har allvarligt begränsat kontakter och samarbete. Främst har gränstrakterna drabbats, men även den regionala utvecklingen i stort. Av dessa erfarenheter är slutsatsen vi bör dra att de nordiska länderna vid framtida pandemier och andra kriser måste samordna sina åtgärder på ett långt bättre sätt. Vi måste lära av vad som hänt för framtiden.

Annons

Från Senterpartiet i Trøndelag och Centerpartiet i Jämtland Härjedalen vill vi aktivt bidra till att fördjupa och utveckla samarbetet när det nu åter ljusnar för samarbete över gränsen. Att arbetet med att rusta och elektrifiera Meråkerbanen nu är igång visar vägen mot bättre gränsöverskridande kommunikationer. Vi ser fram emot dagliga, snabba och bekväma tågförbindelser för gods och personer mellan Östersund och Trondheim. Att alla kommuner längs banan samarbetar i partnerskapet Atlantbanan för att förverkliga visionerna lovar gott. Vi vill även understryka vikten av att rusta de gränsöverskridande vägarna.

Annons

Med bra kommunikationer kan vår gemensamma region stärkas som arbetsmarknads- och utbildningsregion. Vi ser därför positivt på att Trøndelags fylkeskommune och region Jämtland Härjedalen, tillsammans med det gemensamma bolaget Naboer AB, har bildat en ny gränskommitté, Fellesrådet. Inom ramen för detta samarbete kan olika projekt och samarbeten utvecklas. Även möjligheterna med olika interregprojekt ska självfallet tas till vara. Samarbetet ska vara grönt och hållbart med Agenda 2030 som grund.

Som centergröna systerpartier vill vi medverka till att vi stärker vår gemensamma region mitt på den Skandinaviska halvön. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan bli en föregångare, en spjutspets, för att utveckla samarbetet i Norden efter pandemin.

Vi ser fram emot en öppen gräns och att vi åter fritt kan besöka varandra. Det ljusnar – och nu kan vi utifrån erfarenheterna av pandemin bygga framtiden tillsammans. Möjligheter vi inte får missa!

Per Olav Tyldum (Sp)

Fylkesleder Senterpartiet Trøndelag

Mats Gärd (C)

Distriktsordförande Centerpartiet Jämtland Härjedalen

Tomas Iver Hallem (Sp)

Fylkestingsmedlem

Eva Hellstrand (C)

Regionpolitiker

Steinar Aspli (Sp)

Fylkestingsmedlem

Jörgen Larsson (C)

Regionpolitiker

Ada Johanna Arnstad (Sp)

Fylkestingsmedlem

Håkan Larsson (C)

Regionpolitiker

Annons

Annons

Till toppen av sidan