Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Atlantbanan öppnar för mer samarbete mellan Trøndelag och Jämtland-Härjedalen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Här en bild från invigningen av den upprustade Atlantbanan vid Stora helvetet. Foto: Lennart Öhd

Annons

I alla tider har det funnits nära kontakter mellan Trøndelag och Jämtland och under de senaste decennierna har kontakterna mellan Senterpartiet och Centerpartiet av gränsen varit omfattande. Vi har stor nytta av att byta erfarenheter före och efter valen och att diskutera politiska strategier. På den nationella nivån har vi gemensamt intresse av att bryta det nord-sydtänkande som dominerar i både Sverige och Norge och stärka ett öst-västtänkande.

För några år sedan presenterade vi det gemensamma manifestet ”Mer samarbeid styrker Nordens grønne belte”. Det har varit en ”vägkarta” för samarbetet över gränsen. Rådande pandemi har medfört stränga restriktioner när det gäller resor mellan länderna, men har samtidigt lett till än mer omfattande digitala kontakter mellan centerpartierna.

Annons

Annons

Atlantbanan förbinder kust till kust och innefattar Meråkerbanen, Mittbanan och Norra stambanan. Sverige har gjort insatser inom tåginfrastruktur vid gränsen, framför allt med upprustningen av Stora helvetet, men har fått vänta på Norge. Nu har vi emellertid fått genomslag för ett huvudmål, att Meråkerbanen ska rustas och elektrifieras. Vi kommer snart att kunna glädja oss åt snabbare och modernare tågförbindelser som knyter samman regionerna med nya gränsöverskridande möjligheter, såsom:

# Dagliga direkta persontågsförbindelser mellan Trondheim-Östersund-Stockholm

# Överföring av gods till järnväg, effektivt och klimatsmart!

# Tillgång till isfria hamnar i Trondheim, Sundsvall och Gävle

# Bättre tillgänglighet till Værnes internationella flygplats

# Ökat handelsutbyte över gränsen

# Större arbetsmarknads- och utbildningsregioner

Det finns dock behov av en förbättrad godshantering, specifikt omlastningsterminaler mellan järnväg, väg och sjötransporter. Genom de möjligheter som Atlantbanan tillför kommer vi att öka ansträngningarna med att etablera nya logistikknutpunkter på båda sidor av gränsen. Vi ser därför fram emot en godsanalys som kan visa potentialen i Atlantbanan.

Även om Sverige är EU-medlem och Norge står utanför unionen har detta inte hindrat oss att samarbeta om projekt som gäller infrastruktur, näringsliv, forskning och innovation, utveckling av miljövänlig energi, tillgängliggörande av natur- och kulturarvet, och gränsöverskridande arbetsmarknad. Nordens Gröna Bälte är ett delområde i interregprogrammet, som innefattar Trøndelag, Jämtland och Västernorrland.

Annons

Annons

Under 2021 tar fylkeskommunen och regionen nya grepp för att stärka samarbetet genom en ny gränskommitté, ”Fellesrådet for Jämtland Härjedalen og Trøndelag”, dit även gränskommunerna inbjuds. Tillsammans med Naboer AB ger detta nya möjligheter.

Centerpartiet Jämtland Härjedalen och Senterpartiet Trøndelag vill stärka samverkan när det gäller infrastruktur, hälsa, kultur, forskning, utbildning och näringsliv. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för invånare och företag i vår gemensamma region. Atlantbanan kommer att bli en viktig möjliggörare i detta arbete.

Jörgen Larsson

Ledamot (C) i Regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige, Jämtland Härjedalen

Steinar Aspli

Ordförande Senterpartiets fylketingsgruppe, Trøndelag

Annons

Annons

Till toppen av sidan