Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Vi kraftsamlar för ett fossilfritt näringsliv i länet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Östersunds solpark, som byggdes för ett par år sedan, är ett exempel på fossilfri satsning.

Bild: Lennart Öhd

Annons

För att Jämtland Härjedalen ska kunna bli en fossilbränslefri region 2030 behöver företag från många olika branscher arbeta tillsammans. Genom att utgå från värdekedjor kan vi minska utsläppen och stärka vår konkurrenskraft samtidigt. Vi är flera företag som nu ställer oss bakom länets klimatarbete för att öka Jämtland Härjedalens fossilfria konkurrenskraft och uppmanar alla företag i regionen att samarbeta med oss.

Samtidigt som effekterna av klimatförändringarna märks allt tydligare runt oss ökar också kraven på företagen att ställa om och bli fossilfria. Det handlar om krav från så väl finansiella aktörer som från en allt mer klimatmedveten allmänhet.

Kraven kommer också från kunder som kan vara andra företag som i sin tur vill kunna erbjuda sina kunder produkter eller tjänster med så litet klimatavtryck som möjligt. Det handlar alltså om krav på fossilfria värdekedjor. Många företag och hela branscher ser nu möjligheten att utveckla sina affärer och stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria.

Annons

Annons

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 branscher också tagit fram sina egna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. De visar vägen för hur branscherna kan utvecklas och vilka förutsättningar som krävs från politiskt håll. Men för att lyckas måste mycket av det konkreta arbetet ske i samverkan mellan företag från olika branscher som tillsammans kan skapa fossilfria värdekedjor. Vi som idag skriver under det gemensamma uppropet ser hur detta kan stärka våra affärer och bjuder nu in alla företag i regionen att delta.

Den här typen av samarbeten är särskilt viktiga för vår region som är så rik på småföretag. Ofta kräver omställningen investeringar som en mindre aktör inte kan genomföra på egen hand. Ett exempel är hur tågoperatören Inlandståg och Norra Skog ingått ett långvarigt partnerskap som möjliggjort för Inlandståg att investera i de nya lok som krävs för att kunna transportera stora virkesmängder. Därigenom kan Norra Skog minska sina utsläpp samtidigt som Inlandståg ökar sin möjlighet att konkurrera om framtida affärer.

På liknande sätt kunde Lundstams Återvinning AB investera i en etanoldriven lastbil efter att man genom dialog med Sekab och Alltank kunde försäkra sig om tankställen. Så kan man nu erbjuda sina kunder möjligheten till fossilfri hämtning av farligt avfall vilket bidrar till att exempelvis kommunerna och regionen kan leva upp till sina klimatmål.

Annons

Vi vill nu hitta flera gemensamma lösningar men också identifiera vilka hinder som fortfarande finns och arbeta tillsammans med kommuner, regioner och staten för att röja dem ur vägen. Så kan vi tillsammans möta vår tids stora utmaning och samtidigt stärka det lokala näringslivet, skapa arbetstillfällen och öka välfärden.

Annons

Svante Axelsson

Nationell Samordnare Fossilfritt Sverige

Jenny Grip

Verksamhetsledare Samling Näringsliv

Tomas Eriksson

Vd Länsförsäkringar Jämtland Härjedalen

Andreas Gyllenhammar

Chef för strategi, innovation och hållbarhet Jämtkraft

Peter Ekholm

Vd Inlandsbanan AB

Maria Cederberg

Vd Inlandståget

Björn Rentzhog

Vd Persson Invest

Mattias Marktin

Vd Lundstams Återvinning AB

Teres Gärdin

Vd Jämtland och Härjedalen Turism

Niklas Flyborg

Vd Cybercom

Knut Rost

Vd Diös

Peter Fahlén

Flygplatschef Swedavia

Fanny Sjödin

Hållbarhetschef Skistar

Annons

Annons

Till toppen av sidan