Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Jämtland – en vindkraftsfabrik

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vindkraftselen skall rädda svensk elförsörjning. Vindkraftsbolagen har regeringens stöd att köra över kommunerna i Jämtland genom att kommunernas veto skall bort i princip. Riksintresset el trumfar över alla miljöhänsyn för de som bor i byarna. Lokalbefolkningens boende och renskötseln kommer att drabbas av stora miljöskador på grund av ljudstörningarna.

Riksintresset el trumfar över alla miljöhänsyn för de som bor i byarna, skriver Kjell Ellert i debattartikeln.

Bild: Jonny Dahlgren

Att bo vid eller i ett vindkraftsfabriksområde är hälsofarligt. Stora ljudstörningar leder till sömnstörningar vilket i sin tur leder till stora hälsoproblem. Boendet i dessa byar omöjliggörs. Det kan jämföras med när byar sattes under vatten när vattenkraften skulle byggas ut. Det är en förödande miljöförändring att bo i eller vid en vindkraftsfabrik. Från att ha levt i en bra ljudmiljö med natur och djur så hamnar byborna i en miserabel ljudmiljö med störd natur och stört djurliv.

Annons

Annons

Både människor och djur tar skada. Renar undviker vindkraftsfabriker. De vill inte beta där, de vill inte förflytta sig där. Renskötseln ödeläggs.

De kommuner som tillåter vindkraftsfabriker säjer samtidigt ja till avfolkning och förlorat värde på husen och förlorade turistinkomster. Man kan glömma den lilla trend som varit detta pandemiår då familjer från storstäder letat sig ut till byar med närhet till natur och småskalighet. Vem vill bo i eller vid en vindkraftfabrik?

Jag använder medvetet ordet ”vindkraftsfabrik” i stället för ”vindkraftspark” för att den senare beteckningen är helt missvisande. Man får ett felaktigt intryck av att det handlar om någon enstaka vindsnurra eller en väderkvarn där man kan mala sin säd till mjöl.

Det här är något helt annat. Det här är enorma vindkraftsanläggningar i en gigantisk storlek. Jag är rädd för att Länsstyrelsen har brist på kompetens för att bedöma miljöpåverkan av dessa stora anläggningar för att de inte har erfarenhet av att bedöma så stora vindkraftverk och påverkan av sådana i grupp. Jag är rädd för att de som statens förlängda arm i första hand ställer sig på vindkraftsbolagens sida gentemot lokalbefolkningen. Det har ju visat sig i ett tidigare mål att även Miljööverdomstolen accepterar partsinlaga från markägarna gentemot samerna och inte ställer krav på oberoende bedömning av expertis.

Man kan jämföra denna storskaliga invasion av vindkraftsfabriker med uppbyggnaden av kraftverksdammarna i norra Sverige. Då tvångsförflyttades i princip samerna från områden som var viktiga för renskötseln. Nu kommer både samer och bybor att i praktiken tvångsförflyttas genom ljuddränkning.

Annons

Annons

Kan kommunerna överhuvudtaget göra något för att påverka utvecklingen? En sak som man kan göra är att vid miljöprövningen ställa krav på bedömning av oberoende expertis. Det är svårt eftersom statsmakterna och vindkraftsintressena går hand i hand och troligen kommer att bedöma forskare på ljudmiljö och renskötsel som partiska.

Ett annat krav man måste ställa är att innan en vindkraftsfabrik överhuvudtaget bygges så skall alla i byn genomgå en total hälsokontroll. Den skall upprepas med intervaller så att man kan följa hälsoförsämringen. Det kan vara av betydelse för att få ut ersättning från staten/vindkraftsbolagen vid försäljningen av husen dvs vid den tidpunkt byborna inte står ut längre och vill flytta och måste skaffa ny bostad. Det är ju också viktigt att de avtal som skrivs mellan kommun och vindkraftsbolag skrivs in att boende skall få ersättning till nytt boende om hälsan försämras.

Länsstyrelsen har förstås ett ansvar att avge ett yttrande över vilka områden som man redan nu kan förutse kommer att behöva evakueras vid den stora utbyggnaden av vindkraft. Länsstyrelsen bör också redan nu göra en beräkning av hur stora turistinkomster länet kommer att förlora på grund av omvandlingen från ett eftertraktat område för rekreation- och naturupplevelser till ett område perforerat av storskaliga vindkraftsfabriker jämförbart med Ruhrområdet. Även boende i Östersund kommer ju att förlora dessa värden i anknytning till sina fritidshus om de ligger i anslutning till en vindkraftsfabrik.

Tidigare erfarenheter av storskalig elindustriutbyggnad som i till exempel Ragunda kommun har ju visat att de som bor där har ju att räkna med enbart förluster.

Kjell Ellert

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan