Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Dags för krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Många kvinnor lever i våldsutsatthet. Det måste få ett stopp nu, skriver Vänsterpartiet i Norrlandslänen. Foto: Anders Wiklund / TT

Annons

De senaste veckorna har fem kvinnor blivit mördade utav närstående män. Ett dödligt våld som är toppen på ett isberg. Många fler kvinnor lever i våldsutsatthet och under Coronapandemin har dessa kvinnors situation ofta förvärrats. Det måste få ett stopp. NU!

Regionerna som är ansvariga för vård och tandvård har stora möjligheter att fånga upp våldsutsatthet i det dagliga arbetet med patienter. Vården möter många kvinnor som söker vård just efter att de blivit utsatta för våld. Vården möter också våldsutsatta där våldet är den bakomliggande orsaken till andra problem och sjukdom. Depression, annan psykisk ohälsa, missbruk, stressrelaterade sjukdomar och kronisk smärta är några exempel.

Annons

Annons

Att leva med våld påverkar hälsan och förkortar livet på flera sätt. Därför är det viktigt att vårdens personal har en bra kunskapsbas kring våld mot kvinnor, känner igen tecknen, vågar fråga och kan larma vid misstanke. Viktigt är också att ge personalen kunskaper om hur man ger ett bra bemötande till den utsatta. Regionen har ett ansvar att ge personalen verktyg för att vilja och våga agera.

Vi kräver att regionerna erbjuder en kunskapshöjning för alla som jobbar inom vården för att både kunna fånga upp våldsutsatthet, larma kring och bemöta våldsutsatta.

Vi kräver att en grundläggande utbildning ges till regionernas samtliga anställda och politiker om strukturer kring mäns våld mot kvinnor samt samhällets ansvar.

Vi kräver en ökad myndighetssamverkan mellan polis, vård och socialtjänst.

Vi kräver att en haverikommission upprättas varje gång en kvinna blir mördad och att relevanta myndigheter inklusive vården går igenom var skyddsnäten brustit.

Vi kräver att regionerna använder sin roll som ansvarig för regional utveckling till att utbilda egen personal och påverka samhället till att bli mer jämställt.

Elin Hoffner (V)

Gruppledare Jämtland Härjedalen

Isabell Mixter (V)

Regionstyrelsen Västernorrland

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd Västerbotten

Glenn Berggård (V)

Oppositionsråd Vänsterpartiet Norrbotten.

Till toppen av sidan