Annons

Annons

Annons

Annons

Bräcke

Debatt
Debatt: Vänsterpartiet i Bräcke säger nej - lägg inte ner Furugränd

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartiet säger nej till Bräcke kommuns förslag att lägga ner Furugränds demensboende.

Bild: Catarina Montell

Annons

Vi är väl medvetna om att kommunen måste spara pengar, men att lägga ner det enda demensboendet vi har inom kommunen är inte väl genomtänkt.

Enligt kommunens utredning har vi ett antal tomma platser på våra särskilda boenden (säbo). På Furugränd finns tio platser och tar man bort dessa platser skulle man spara cirka 6 miljoner. Vidare säger utredningen att Furugränd inte är en ”rationell driftsenhet” eftersom den är för liten, kostnaden per plats är dyrare än övriga boenden. Dessutom pekar utredningen på att det finns dementa blandat med icke dementa på övriga boenden, de får inte samma vård som de på Furugränd. I utredningen står det: ”Vi behandlar härvidlag inte våra medborgare lika". I rättvisans namn måste därför Furugränd läggas ner, blir följden av detta resonemang.

Annons

Personalen på de blandade boendena har påtalat svårigheterna att kunna bedriva en god vård under dessa förhållanden. De som flyttar in på de särskilda boendena har oftast ett mycket stort omvårdnadsbehov, både psykiskt och fysiskt. Det är en uppenbar risk att både de med demens och de som inte har den diagnosen inte får sina behov tillgodosedda som de har rätt att kräva. Upplevelsen att inte hinna göra sitt arbete på ett bra sätt är oerhört frustrerande för personalen och i längden ohållbart. De nyckeltal som används för att beräkna bemanningen på våra säbon är otidsenliga och speglar inte verkligheten.

Annons

Antalet lediga platser varierar över tid. Vi kan anta att färre sökt både hemtjänst och plats på särskilda boendena, beroende på coronapandemin. Man är rädd att smittas. Flera kommuner i Sverige har redovisat ett minskat antal sökande till dessa boenden. Bräcke kan inte vara undantagen. Hur många det rör sig om vet vi inte.

Kommunen sparar inga pengar på att stänga Furugränd eftersom kostnaderna för personalen och den tomma lokalen finns kvar.

Eftersom utredningen påpekar, att det är orättvist, att vi inte behandlar alla lika, vore det enda rimliga att bygga ut den rena demensvården eftersom flertalet av dem som bor på våra säbon har diagnosen demens eller kognitiv svikt. Vi vet dessutom att antalet människor med någon form av demens ökar, Bräcke kommun är inte undantagen.

Förslaget att stänga Furugränd är rent ekonomiska. Det finns inga diskussioner om huruvida det försämrar eller förbättrar för de boende, anhöriga eller personalen, vid en nedläggning.

Varje politiker ska ställa sig frågan inför kommunfullmäktige den 21 april: ”På vilket sätt gynnar en nedläggning av Furugränd de boende och deras anhöriga”?

Vänsterpartiet i Bräcke genom

Anders Lundqvist och Hans Isgren

Annons

Annons

Till toppen av sidan