Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Reflektera över Busstorgets framtid - staden är till för medborgarna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jag anser att dagens Busstorg/Gustav III:s torg är en otrygg och dåligt fungerande offentlig plats. Den måste ersättas. Men med vad?

Vad ska ersätta Busstorget, skriver Olle Björkebaum i debattartikeln.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Det förslag som nu har tagits fram kommer från Diös. Diös är ett börsnoterat fastighetsbolag som under coronapandemin har delat ut aktieutdelning till sina ägare, samtidigt som en del av deras hyresgäster i vår lilla stad har fått se sin verksamhet gå i konkurs. Vill vi verkligen anförtro Östersunds viktigaste stadsutvecklingsprojekt till denna aktör? 

Den torgyta som planeras i det nya förslaget är liten och kommer att omringas från alla håll av voluminösa 6-våningshus. Den potential som platsen idag har, med fri solinstrålning och utblickar mot Rådhuset, biblioteket och Gamla teatern, går för all framtid förlorad. Dagens torg kommer med andra ord inte att ersättas av något som är särskilt mycket bättre.

Annons

Varför är de publika ytorna i Diös förslag så få, små och undanträngda? Varför är exempelvis det planerade hotellet ca. 50 x 50 m brett, och 6 våningar högt, trots en lågt bebyggd omgivning? Jo, för att ju fler kvadratmeter som Diös får bygga, desto mer kan de få in i hyresintäkter och därmed snabbt få igen sin investering. Det är vad Busstorgs-projektet är för dem. En ekonomisk investering, inte en välgärning.

Jag är själv född och uppvuxen i Östersund, och pluggar idag till arkitekt på KTH men planerar att återvända hem igen så fort jag är utexaminerad. Jag har flera förslag på vad den här platsen skulle kunna bli. Min benfasta övertygelse är att alla ni där hemma också har fantastiska idéer på hur Östersund borde se ut och vara i framtiden. Ställ dig frågan: Vad hade JAG velat se på det framtida Gustav III:s torg? Vad tycker JAG är dåligt eller bra i Diös förslag? 

Annons

När du har reflekterat över detta, ta då chansen att maila in dina åsikter till Östersunds kommun. Du har en demokratisk rättighet att tycka till om hur staden planeras, och kommunens politiker och tjänstemän måste enligt lagen lyssna till vad du har att säga. 

Staden är till för medborgarna. Den fråga som borde ha ställts först i processen om ett nytt Gustav III:s torg är ”vad vill östersundarna?”, inte ”vad vill Diös?”.

Olle Björkebaum

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan