Annons

Annons

Annons

Annons

Avtalskonflikten på Östersunds sjukhus

Debatt
Debatt: S: Regionens vårdpersonal förtjänar bättre - huvudlöst att försämra villkoren

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anna-Caren Sätherberg (S) förmedlar s-kongressens syn på vårdpersonalens villkor.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Att mitt under en pandemi försämra villkoren för vårdpersonalen som står vid frontlinjen är direkt huvudlöst. Agerandet visar att det borgerliga styret i Region JH inte klarar av att bära ansvaret för länets sjukvård.

Vi socialdemokrater menar att målet med regionens verksamhet är en trygg och tillgänglig sjukvård för alla länets invånare. För att lyckas med det är förutsättningarna för personalen helt avgörande. Vi vill att personalen inom sjukvården naturligtvis ska fortsätta sina anställningar - inte sluta på grund borgerlig personalpolitik - och vi vill att fler ska söka sig till vårdyrket. För att möjliggöra detta måste arbetsvillkoren vara goda, tid för återhämtning måste finnas och möjligheten till fortbildning under anställningen behöver stärkas.

Annons

Annons

Sedan de lokala avtalen på sjukhuset sades upp har flertalet personalgrupper sett sina arbetstider förlängas medan lönen legat kvar eller i många fall blivit lägre. Följden av detta är självklar – missnöjet ökar, personal väljer att säga upp sig, nyrekrytering försvåras och på grund av detta tvingas vårdplatser stängas. De borgerliga lösningarna har varit fler och dyrare stafettanställningar som spär på missnöjet ytterligare.

Argumenten till de kraftiga försämringarna är de vanliga – regionens ekonomi måste räddas. Men det vi kan konstatera är att ekonomin har förbättrats, men inte till följd av de beslut de blågröna i regionen fattat. Ekonomin har förbättrats genom socialdemokratisk reformpolitik i regering och riksdag: ett nytt utjämningssystem, ökade statsbidrag till regioner och rejäla förstärkningar under pandemin har, tillsammans med en skattehöjning, gett Region Jämtland Härjedalen närmare en halv miljard kronor mer, varje år.

Vårdpersonalen förtjänar bättre! De förtjänar en politisk ledning som tar personalkrisen och vårdskulden vid Östersunds sjukhus på allvar.

Uttalande vid Socialdemokratiska distriktskongressen genom

Anna-Caren Sätherberg

Ordförande Socialdemokraterna Jämtlands län

Annons

Annons

Till toppen av sidan