Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Insändare: V: Stoppa Postnords planer - vi kräver god samhällsservice för alla

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vänsterpartiet kräver att Postnord stoppar planerna på sämre service.

Bild: Kent Olsson

Annons

Postnord kommer att förändra sin utdelning av post. Planen är att innan slutet av 2022 inte dela ut post varje dag, utan varannan dag. På en fjortondagarsperiod betyder det att vi kommer få post bara sex av dagarna.

Det handlar inte bara om post i allmänhet. Viktig information om läkarbesök och liknande riskerar onödiga fördröjningar. Men många hushåll i framförallt glesbygd får också sin lokala dagstidning levererad med just brevbäraren. Rikstäckande dagstidningar delas sedan flera år tillbaka inte ut till dessa hushåll.

Annons

Annons

Förändringen av postutdelningen skulle alltså innebära att den som bor i glesbygd inte får samma tillgång till dagstidning och aktuella nyheter som den som bor i tätort. Att hänvisa till att läsa tidningen online är inte realistiskt. Stora delar av landet har fortfarande inte tillgång till fiber eller ens kopparledningar. Försämringen i postgången skulle alltså i praktiken strypa mångas tillgång till dagsaktuella nyheter.

Den förändrade postutdelningen skulle i förlängningen drabba oss alla. Dagstidningar, särskilt de mindre lokala tidningarna, kämpar redan i dag. En sån här försämring skulle kunna vara dråpslaget. I Skåne har försämringarna av postgången redan införts. Redan efter första veckan hade mer än tio procent av dagstidningsprenumeranterna sagt upp sina prenumerationer.

En stark och lokalt förankrad press är ett viktigt inslag i vår demokrati. Den måste värnas och beskyddas i så lång utsträckning som möjligt. Annars blir det bara de stora städernas invånare som får sina röster, frågor och problem hörda och uppmärksammade.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över Postnords förslag. Vi ser en stor risk med att Postnord kommer lägga ned sin dagliga service innan utredningen har hunnit lägga fram sitt betänkande.

Post- och telestyrelsen, som ska övervaka Postnords verksamhet, borde redan ha stoppat genomförandet av försämringarna i avvaktan på utredningens resultat. Att de inte har gjort det är både upprörande och uppseendeväckande.

Annons

Annons

Vi kräver att Postnord stoppar försämringarna. Det är inte rimligt att statens bolag lämnar de glesare bebodda delarna av landet på efterkälken. Hela Sverige ska ha tillgång till god postservice.

Uttalande av Vänsterpartiet Jämtlands läns årskonferens genom

Christina Hedin

Distriktsordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan