Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Insändare: Slutreplik till Fastighetsägarna Mittnord

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I ett debattsvar i Länstidningen den 25 mars angriper Andreas Sjöberg, vd för Fastighetsägarna MittNord, den rapport om effekten av marknadshyror som konsultbolaget Ramboll har utfört på uppdrag av Hyresgästföreningen. Med en ganska innehållslös och onyanserad retorik kritiserar Andreas Sjöberg oss för att skapa en felaktig bild i syfte att stärka vår egen ställning.

Annons

Det rapporten belyser är ett scenario där marknadshyror införs från en dag till en annan, en metod för att tydligt se skillnaden på dagens boendesituation för landets hyresgäster mot den framtid som marknadshyror skulle kunna innebära.

Vi påstår inte att marknadshyror skulle innebära stora hyreshöjningar från en dag till nästa, men trenden skulle bli synlig redan från början och det skulle inte ta särskilt lång tid innan vi ser till exempel de 43 procent högre hyresnivåer i Luleå som rapportens slutsats landar i.

Annons

Hyresgästföreningen är en demokratisk organisation bestående av 10 000 förtroendevalda och över en halv miljon medlemmar och vi driver hyresgästernas intresse. Detta är nära sammanflätat med samhällets övergripande intresse av en bostadsmarknad som fungerar, som tillhandahåller bostäder tillgängliga för alla, till hyror som varje hyresgäst har råd med. I ett system med marknadshyror blir det inte så.

Ett huvudargument från de debattörer som förespråkar marknadshyra är att marknadshyra skulle leda till ökat byggande, då den högre hyran ökar incitamenten till nyproduktion. Problemet är att nyproduktionen redan idag har slagit i taket utifrån vad hyresgäster, dagens såväl som framtida, kan betala. Vanliga människor har helt enkelt inte tillräckligt tjocka plånböcker för att klara av än högre hyresnivåer.

Med marknadshyror får vi ohanterliga hyror och hyreshöjningar för den stora massan, baserat på den rika minoritetens betalningsförmåga. Vi får social segregation, minskat utrymme för konsumtion och ett slag mot den levnadsstandard som borde vara en självklarhet för alla. Vem blir vinnare på det i längden?

Annons

Vi förutsätter att Andreas Sjöberg och Fastighetsägarna MittNord är klarsynta nog att dela vår syn på att det hyresmarknaden mår bäst av är väl underhållna, väl förvaltade hyresrätter med god standard till hyror som den breda massan av hyresgäster har råd med. Det åstadkommer vi inte med marknadshyror. Tvärtom.

Anne-Christine Strömberg

Ordförande Hyresgästföreningen Storsjöbygden

Lillemor Göranson

Ordförande Hyresgästföreningen region Norrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan