Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Tillsammans blir vi starkare – satsning på lärarutbildning i Östersund

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tillsammans blir vi starkare – ett uttryck som vi ibland slänger oss med utan att fundera över hur viktigt det är. I går, tisdag, togs nästa steg för att stärka lärarutbildningens närvaro vid campus Östersund – och vi gör det tillsammans. För att satsningen blir starkare.

Behovet av utbildare lärare är stort i kommunerna i Jämtlands län. Att lösa den knuten är en grannlaga uppgift – och en prioriterad fråga. Ett steg tas till hösten när förskollärarprogrammet återkommer till campus Östersund. Antalet platser utökas så att ytterligare 30 studenter kan antas.

Förskollärarprogrammet återkommer i höst till campus i Östersund. Foto: Lars Ljungmark

Annons

Eftersom regionala och kommunala aktörer i Jämtlands län länge efterfrågat lärarutbildning i länet är det en glädjande satsning.

Annons

När kommunstyrelsen i Östersund nu gick till beslut om att stärka forskningsresurserna i pedagogik vid Mittuniversitetet föll ytterligare en pusselbit på plats. Samtidigt kopplar också Mittuniversitetet nya, egna forskningsresurser till lärarutbildningen vid campus Östersund.

För Mittuniversitetet blir den här satsningen en bekräftelse på att utvecklingen på båda våra campusorter och i båda våra regioner är lika viktig. Vi ”bygger nytt och utvecklar” i Östersund samtidigt som vi ”bygger vidare” på den forskningsmiljö i pedagogik som vi redan har i Sundsvall.

För Östersunds kommun är satsningen viktig för att aktivt bidra till att klara utmaningarna med framtida personalförsörjning i skolan. Eftersom fördelningen av statliga forskningsmedel missgynnar nya universitet och högskolor, dit Mittuniversitetet räknas, drabbas ofta professionsutbildningar som lärarutbildningen. De fem nya universiteten i Sverige utbildar en fjärdedel av alla lärare, sjuksköterskor och psykologer men får bara sju procent av forskningsanslagen. En orimlig situation så klart, men desto mer glädjande blir därför vår gemensamma forskningssatsning.

Men, Mittuniversitetet nöjer sig inte med detta – i våra planer finns fler forskartjänster som knyts till lärarutbildningen och till psykolog-, socionom- och sjuksköterskeprogrammen. Tjänster som kommer både Östersund och Sundsvall till del.

Annons

Att det bedrivs kvalitativ forskning är nödvändigt för att behålla utbudet av lärarutbildning och på sikt också kunna utöka med fler program. Men, fler program kräver fler lektorer i pedagogik och för att attrahera fler lektorer till campus Östersund krävs forskningsresurser. Allt hänger ihop.

Annons

Mittuniversitetets lärarutbildning har de senaste åren gjort ett omfattande kvalitetsarbete och resultatet av detta blev uppenbart i Universitetskanslersämbetets granskning förra hösten. Beskedet var att utbildningen håller hög kvalitet. Även det en ansträngning som kännetecknas av att arbetet gjordes tillsammans – av alla inom lärarutbildningen. Tillsammans är ett motto att bygga vidare på.

Så när vi välkomnar den nyanställda doktoranden i pedagogik till campus Östersund i januari 2022 gör vi även det tillsammans – kommun, universitet och lärarutbildning. För att vi blir starkare och för att regionen blir starkare.

Pär Löfstrand, kommunalråd (L) Östersunds kommun

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet

Annons

Annons

Till toppen av sidan