Annons

Annons

Annons

Annons

Krokom

Läsartext
Föreningsliv: Centerpartiet Krokom

Detta är en läsartext.

Så här ser det ut när Centerpartiet i Krokoms kommun håller årsmöte över nätet. Det är bra med digitala möten, men nu ser vi fram emot att kunna mötas fysiskt runt om i kommunen.

Annons

Skogsutredningen lyfter glädjande nog fram frivillighet som ett huvudspår när det gäller skog med höga naturvärden. När det gäller fjällnära skogar föreslår man dock att 500 000 hektar, varav hälften i Jämtlands län, ska kunna undantas från brukande oavsett om ägaren vill eller inte. Skydd av skog bör bygga på frivillighet även i fjällnära områden.

Annons

Centerpartiet i Krokoms kommun protesterar med eftertryck mot att man på detta sätt ska kunna köra över skogsägarna längs fjällkedjan i ett uttalande från kretsårsmötet, som detta år genomfördes digitalt.

Vi är övertygade om att frivillighet ger både en växande cirkulär bioekonomi, ökad hållbarhet och rättssäkerhet för skogsägarna.

Skogsfrågorna dominerade årsmötet. Mötet inleddes med att riksdagsledamöterna Helena Lindahl från Västerbotten och Per Åsling från Krokom och Jämtland rapporterade från sitt arbete.

Annons

Helena lyfte främst skogsfrågorna och underströk att Centerpartiet varken kommer att medverka till försämringar i äganderätten eller till att minska möjligheterna att nå en klimateffektiv omställning. Pelle rapporterade om vikten av bättre vägar och om arbetet i skatteutskottet. Snart kommer förhoppningsvis den utlovade skatteutredningen att tillsättas – och i den är det viktigt att kommunala och regionala skattebaser finns med. Det är viktigt för att en rättmätig del av vindkraftens och vattenkraftens värden ska stanna lokalt och regionalt och medverka till utveckling.

Kretsårsmötet fastställde vidare valsedel till kyrkovalet i Krokoms pastorat. En levande folkkyrka är viktig även framöver. Vidare behandlades flera motioner och antogs ett uttalande om skogspolitiken.

Kretsårsmötet leddes av Östersunds nyvalde kretsordförande Tom Silverklo, som även rapporterade om regionens arbete. Karin Jonsson, Krokoms kommunalråd, berättade om arbetet för att utveckla och stärka hela kommunen med sina 193 byar.

Annons

Till styrelse för Centerpartiet i Krokoms kommun valdes: Ingrid Zakrisson, ordförande, Byskogen, Karin Wallén, vice ordförande, Valne, Gunnar Hellström, kassör, Aspås, Karin Jonsson, Kännåsen, Olof Wallgren, Nälden, Andreas Karlsson, Kännåsen, Sarah Lundmark, Valne, Bengt Nord, Grötom Offerdal, Harot Basil, Krokom, Astrid Lönn Jern, Häggsjövik, Jonas Gabrielsson, Krokom samt Britt Larsson, Centerkvinnorna, Aspåsböle.

Kretsårsmötet fungerade väl över nätet, men förhoppningen är att det snart går att träffas fysiskt till möten, gärna med en kaffekopp, runt om i kommunen. Centerpartiet kommer att arbeta vidare för att stärka och utveckla hela Krokoms vidsträckta kommun.

Håkan Larsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan