Annons

Annons

Annons

Annons

Krokom

Insändare
Insändare: Skogsutredningen missar målet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Fjällkommunerna kommer att drabbas hårdast enligt (C). Foto: Gorm Kallestad/TT

Annons

Centerpartiet i Krokom anser att skydd av skog bör bygga på frivillighet som huvudsaklig arbetsmodell. Vi är övertygade om att frivillighet ger både en växande cirkulär bioekonomi, ökad hållbarhet och rättssäkerhet för skogsägarna.

Skogsutredningen tillsattes för att stärka den privata äganderätten vilket var en bärande del av överenskommelsen i Januariavtalet. Även nya flexibla former för att tillvarata naturvärden i skogen och ersättning till skogsägare som undantar delar av sin mark från skogsbruk skulle utredas liksom hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Skogsutredningen lyfter glädjande nog fram frivillighet som ett huvudspår vid avsättning av skog med höga naturvärden. När det gäller fjällnära skogar föreslår man dock att 500 000 hektar fjällnära skog, varav drygt hälften finns i Jämtlands län, ska undantas från brukande oavsett om ägaren vill det eller inte.

Annons

Annons

Längs hela fjällkedjan finns 7000 enskilda skogsägare. De fjällnära skogsägare som tvingas avstå från att bruka delar av sin skog ska enligt förslaget ersättas för detta, antingen genom ersättningsmark från statliga Sveaskog eller ekonomisk ersättning. Den ekonomiska ersättningen beräknas uppgå till 14 miljarder kronor. Många markägare föredrar ersättningsmark.

I Krokoms kommun har dock Sveaskog ingen ersättningsmark att erbjuda. Vi ser att det är fjällkommunerna som kommer att drabbas hårdast av detta förslag. Man kan verkligen ifrågasätta nyttan med förslaget, när mer än 50 procent av den fjällnära skogen redan är undantagen från skogsbruk. Vad kommer det att innebära för arbetstillfällen och landsbygdsutveckling? Utredningen sätter stor tilltro till att turism kan ersätta skogsbruk för att skapa välfärd. Man bortser från att landsbygdsföretagare ofta står på flera ben, varav skogsbruk är ett, liksom att skogen ofta är en säkerhet för bankernas utlåning.

Landsbygden är själen i Centerpartiet. Vi anser att alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill därför skapa möjlighet till jobb i hela landet. Därför arbetar vi för jobbskapande i landsbygdens företag och de gröna näringarna. Därför anser vi att man ska stimulera en växande bioekonomi där skogen brukas mer och inte mindre.

Centerpartiet kommer inte att bidra till försämringar vad gäller äganderätten eller möjligheterna att nå en klimateffektiv omställning. Vi anser att skydd av skog bör bygga på frivillighet även i fjällnära områden.

Centerpartiet i Krokoms kommun

Ingrid Zakrisson

Kretsordförande

Andreas Karlsson

Gruppledare

Annons

Annons

Till toppen av sidan