Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Insändare: Infraljudet är det mest störande från vindkraften

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Infraljudet är det mest störande bullret från vindkraften, skriver Björn Wahlberg. Foto: Pontus Lundahl / TT

Annons

Daniel Vadman, Svensk Vindenergi skriver i massmedia: ”I Naturvårdsverkets vägledning om buller sägs att ljud från vindkraft är relativt litet problem jämfört med hur många som till exempel berörs av vägtrafikbuller”.

Kommentar: Men om vägbullret överstiger viss nivå är man ofta skyldig att åtgärda detta. Vägtrafikbuller är dessutom av annan beskaffenhet än bullret från vindkraft. Man mäter nämligen inte det buller som är mest störande från vindkraften. Nämligen det så kallade infraljudet.

Annons

Annons

När man i dag mäter störande ljud från vägtrafik eller vindkraft mäter man bara ljudet inom det hörbara området. Det mest störande ljudet från vindkraften ligger på en lägre frekvens än det hörbara ljudet. Det är ett så kallat infraljud. Ett infraljud som under vissa förhållanden kan få människor och djur att må dåligt, glaset i fönstren och porslinet i köksskåpen att börja skallra. Man hör inte detta ljud men det känns.

När motorprovningsanläggningen på F4 var i gång kunde en del människor långt bort på flottiljen i lokaler med god ljudisolering (för det hörbara ljudområdet) påverkas av infraljudet.

Infraljud kan inte uppstå vid enstaka vindkraftverk, men i grupper av vindkraftverk. Om vindriktningen från en större vindpark (även vid svag vind) ligger mot en by kan infraljudet bli mycket störande och för människorna ohälsosamt. Även djuren störs sannolikt av detta infraljud.

Att över huvud taget diskutera den nackdel med vindkraften som infraljudet innebär är för närvarande inte politiskt gångbart. Man skyller i stället enbart på psykologiska faktorer när människorna blir störda. Även om psykologiska faktorer kan medverka när landskapet förfulas.

Men för folkhälsans skull borde forskningsresurser sättas in för att klarlägga infraljudsproblemen med vindkraften. Inte minst nu när storstadsmänniskorna är på väg att flytta ut till landsbygden. För att därifrån via nätet sköta sina arbetsuppgifter i en vacker och ostörd miljö.

Björn Wahlberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan