Annons

Annons

Annons

Strömsund

Debatt
Debatt: Ta ett helhetsgrepp om skogspolitiken - innan det är för sent

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I snart 30 år har den svenska skogspolitiken vilat på devisen frihet under ansvar, där lagstiftningen slår fast att målen för miljö och produktion ska väga lika. Trots detta fortsätter skogens biologiska mångfald att utarmas när artfattiga skogsplanteringar ersätter biologiskt rika skogar. Naturskyddsföreningen har därför lanserat kampanjen ”Tyst skog” för att berätta hur det verkligen ligger till i den svenska skogen, och hur vi går vidare. Vi kräver att våra beslutsfattare tar ett helhetsgrepp över skogen och skogspolitiken, innan det är försent.

Annons

Annons

Vi kräver att beslutsfattarna tar ett helhetsgrepp över skogen och skogspolitiken, skriver Naturskyddsföreningens Anna Andrée. Foto: Gorm Kallestad/TT

Skogen framställs ofta som en förnybar resurs som aldrig tar slut. Den sägs vara svaret på klimatutmaningen och ska ge oss allt från engångsprodukter och byggnader till naturupplevelser och evig tillgång på biobränslen. Samtidigt är krisen för skogens biologiska mångfald ett faktum med omkring 1000 hotade skogslevande arter i Sverige. Det främsta hotet är dagens skogsbruk med kalavverkning, förlust av livsmiljöer och allt tätare skogar, likt plantager.

I Jämtlands län finns 2 549 000 hektar produktiv skogsmark, av detta har endast 5 procent ett långsiktigt och kvalitetssäkrat skydd.

Skogsråvaran är hett eftertraktad, inte minst i omställningen från en fossilbaserad ekonomi till bioekonomi. Men andra aspekter, som biologisk mångfald, sociala och kulturella värden, måste vägas in i hur mycket råvara som kan tas ut. En skog är inte bara träd som växer. En skog är summan av alla de växter, svampar och djur som bor i den.

Det krävs nu en helhetssyn där ett hållbart och klimatsmart skogsbruk är utgångspunkten och där alla skogens tjänster, inklusive biologisk mångfald, bevaras och gynnas. Den svenska skogspolitiken behöver förändras i grunden, och det är bråttom.

Vattudalens Naturskyddsförening

genom Anna Andrée, ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan