Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vår livsstil hotar våra livsmedel

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi som körde bil på 1970-talet påminns om att vi sommartid kunde tvingas stanna på en bensinmack för att få vindrutan rengjord. Den tidens mackar erbjöd denna service utan extra kostnad. Problemet som behövde åtgärdas var att vindrutan var täckt av insekter.

Pollinerande insekter så som bin är nödvändiga för livsmedelsförsörjningen. Miljöförstöring hotar inte bara dras utan även vår existens.

Bild: TT

Annons

Annons

Nu synes detta ”problem” inte längre vara lika aktuellt.

Med detta som bakgrund påminns om en dokumentär på SVT från 2020

Attenborough och massutrotningen”.

I dokumentären nämns att 1 miljon av 8 miljoner arter på jorden hotas av utdöende därav 500 000 växt- och djurarter och 500 000 insekter. Takten på utdöendet på grund av mänsklig dårskap accelererar.

Den världsberömde David Attenborough påpekar att alla grupper är på nedgång. Populationerna minskar dag för dag i exempelvis Amazonas, Afrika och Arktis!

För att återgå till insekterna konstateras att dessa ingår i näringskedjan.

För hundratusentals andra arter är de oerhört viktiga och inte minst i samband med pollinering. 75 procent av livsmedelsgrödorna är beroende av pollineringen.

I sammanhanget kan nämnas att 30 procent av matjorden globalt har utarmats. Biodiversiteten är låg.

Med tanke på vad som ovan kortfattat sagts om den ”miljö”förstöring som oavbrutet pågår, tror undertecknad, att var och en förstår att detta får konsekvenserna för människosläktet.

Miljöförstöringen kan om vi gör något begränsas.

Under tiden får vi via media, bakomliggande mäktiga ekonomiska krafter och politikeretablissemanget ta del av det ”klimathot” som vi akut påstås vara utsatta för. Klimatet är förvisso viktigt för arters överlevnad men påverkas dessvärre eller om ni så vill dessbättre av en rad andra faktorer över vilka vi människor inte styr. Detta oaktat de många "klimatmodeller” med slutsatser av olika slag vi kan ta del av.

Annons

Annons

Kan det möjligtvis vara så att ingenting får stå i vägen för de mäktiga ekonomiska intressen och politiker kallar ”ekonomisk tillväxt”?

I skuggan av klimathysterin ser vi dock ”våra miljöer”, den biologiska mångfalden på jorden fortsatt och utan avbrott utarmas.

Detta alldeles oaktat att Miljöpartiet gödslar med våra skattemedel och silar mygg men sväljer kameler då de subventioner elcyklar på Stureplan.

Ronny Larsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan