Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Digitala doktorer i kampen mot cancer

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Antalet cancerfall i Jämtlands län ökar. Under år 2019 rapporterades 923 fall av maligna tumörer i länet, en ökning med nära 17 procent jämfört med 2009.

Doktorer utan läkarrockar kan bli en god hjälp i kampen mot cancer. Den artificiella intelligensen kan göra stora insatser, tror debattörerna.

Bild: TT

Samtidigt minskar dödligheten sett över tid tack vare forskning. 

Vi uppmanar till ökat utrymme för forskning och utveckling inom vården för att kunna ta vara på de möjligheter som bland annat AI (Artificiell Intelligens) ger, och på så vis rädda liv.

Annons

Fördubblas

Under 2019 fick nära 66 000 personer i Sverige det svåra beskedet att de har en elakartad form av cancer, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Antalet fall förväntas öka. År 2040 beräknas antalet som fått cancer under de senaste tio åren mer än fördubblas jämfört med 2015.

Annons

Cancer är smärtsamt för både drabbade och närstående och innebär dessutom stora samhällskostnader.

Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi beräknar att de årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgick till runt 36 miljarder kronor redan år 2013. Kostnaderna förväntas nästan fördubblas till år 2040 och då uppgå till över 68 miljarder kronor.

Samtidigt finns hopp tack vare forskningen. Till exempel har Artificiell intelligens visat sig kunna dra nytta av stora mängder data och kan därmed utgöra ett effektivt beslutsstöd för vårdgivare.

En forskargrupp vid Uppsala universitet utvecklade en ny dataalgoritm som kan väga samman stora mängder genetisk och farmakologisk information från sjukhus och universitet.

Nya behandlingar

Algoritmen föreslog sedan nya behandlingar mot sjukdomen neuroblastom, en nervcancer hos barn som kan vara livshotande.

Upptäckten kan enligt forskarna på längre sikt leda till en ny form av behandling hos barn med svår eller framskriden sjukdom.

En ny studie från Karolinska Institutet visar även att AI ger lika träffsäkra bröstcancerdiagnoser som en röntgenläkare, den bästa algoritmen var till och med något bättre än radiologerna på att hitta cancerfallen.

Det är goda nyheter för patienterna och innebär dessutom att värdefull tid kan sparas inom vården, vilket skulle bidra till minskade vårdköer.

Annons

Annons

Det finns flera exempel på hur AI som beslutsstöd underlättar vårdgivarnas arbete, minskar kostnaderna och leder till mer effektiva behandlingar. Steget till att få in metoderna i vården upplevs dock fortfarande som stort och onödigt svårt.

Vi uppmanar därför både regering och regioner att arbeta för att skapa ett större utrymme i vården för forskning och utveckling, med syfte att föra in nya effektiva och säkra metoder som rutin. På så vis kan vi ta vara på de möjligheter som ny kunskap ger och rädda liv.

Anna Nilsson Vindefjärd

Dr medicinsk innovationskunskap och generalsekreterare för Forska!Sverige

Stefan Jacobson

Läkare vid Danderyds sjukhus, professor Karolinska Institutet och vice ordförande Forska!Sverige

Margareta Haag

Ordförande för Nätverket mot Cancer

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan